Aktualności
Animacja na potrzeby promocyjne FINA
Data publikacji: 23 / 06 / 2023

Animacja na potrzeby promocyjne FINA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny poszukuje grafika, bądź studia animacji, które przygotuje odpłatnie trzy animowane spoty (7’’15’’ oraz 30’’) na potrzeby promocyjne Instytucji. Punktem wyjścia dla prac będzie projekt graficzny dostarczony przez FINA. Czas realizacji i odbioru animacji – do końca sierpnia br.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny poszukuje grafika, bądź studia animacji, które przygotuje odpłatnie trzy animowane spoty (7’’, 15’’ oraz 30’’) na potrzeby promocyjne Instytucji. Punktem wyjścia dla prac będzie projekt graficzny dostarczony przez FINA. Czas realizacji i odbioru animacji – do końca sierpnia br.

Zgłoszenie powinno zawierać portfolio (w formie elektronicznej) grafika lub studia animacji, które należy przesłać w terminie do dnia 5 lipca 2023 r. na adres email: kontakt@fina.gov.pl.

Zastrzegamy, że przesłane zgłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły rozeznania rynku: 

Zadaniem Wykonawcy jest produkcja i montaż spotów animowanych zgodnie z wymaganą specyfikacją:

  • Produkcja animacji zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zleceniodawcę scenariuszem (storyboard)
  • Montaż efektów dźwiękowych lub/i muzyki zaakceptowanej przez Zamawiającego
  • Postprodukcja – montaż i udźwiękowienie spotów
  • Dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji spotu;
  • Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kopii nośników wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję spotu możliwą do umieszczenia w Internecie, kinie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.