Aktualności
Arcydzieła literatury polskiej i filmu. „Faraon”, „Wesele”, „Matka Joanna od Aniołów”
Data publikacji: 18 / 04 / 2023

Arcydzieła literatury polskiej i filmu. „Faraon”, „Wesele”, „Matka Joanna od Aniołów”

Ukazał się darmowy anglojęzyczny e-book poświęcony analizie trzech polskich filmów: „Faraona” i „Matki Joanny od Aniołów” Jerzego Kawalerowicza oraz „Wesela” Andrzeja Wajdy. Jego autorami są Seweryn Kuśmierczyk i Lidija Rezoničnik. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wspólnie z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ljubljana University Press jest wydawcą monografii

Monografia zawiera analizy trzech wybranych utworów z polskiego kanonu literackiego i ich filmowych adaptacji, zaliczanych do klasyki polskiego kina: powieści Faraon Bolesława Prusa oraz filmu Faraon (reż. Jerzy Kawalerowicz, 1965), dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele i filmu Wesele (reż. Andrzej Wajda, 1972) oraz opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza Matka Joanna od Aniołów i filmu Matka Joanna od Aniołów (reż. Jerzy Kawalerowicz, 1960). Kolejność rozdziałów jest zgodna z chronologią publikacji utworów literackich. Książkę zamyka omówienie metody analizy antropologiczno-morfologicznej dzieł filmowych opracowanej przez Seweryna Kuśmierczyka.

Autorzy kreślą szerszy obraz procesów kulturowych, w których teksty literackie od późnego pozytywizmu po wiek XX wpisywały się w fazy rozwojowe dyskursu literackiego i filmowego. Do prezentacji wybrali dzieła, których adaptacja filmowa miała kluczowe znaczenie dla historycznego rozwoju poetyki filmu polskiego i zachowała żywotność z perspektywy współczesnej i historycznej. W analizach dzieł literackich Lidija Rezoničnik, wykorzystując obszerną bibliografię oraz najnowsze ustalenia badawcze, koncentruje się na trzech poziomach istnienia tekstu – procesie jego powstawania, analizie i recepcji. Uwzględnia usytuowanie utworów w szerszym kontekście społeczno-historycznym i kulturowym.

Analizy i interpretacje filmów są wyczerpujące, szczegółowe i pogłębione, dotyczą treści i cech formalnych, odbioru i szerszego oddziaływania dzieła, sytuują filmy w kontekście kulturowym i antropologicznym. Zawierają informacje pozyskane bezpośrednio z rozmów z twórcami. Seweryn Kuśmierczyk posługuje się w nich nowym ujęciem metodologicznym – analizą antropologiczno-morfologiczną.

 

Pobierz publikację | PDF

Rozdziały

Lidija Rezoničnik, Seweryn Kuśmierczyk
Introduction

Lidija Rezoničnik
“We Are the State”. Pharaoh by Bolesław Prus

Seweryn Kuśmierczyk
The Cinematic Image of Ancient Egypt. Pharaoh by Jerzy Kawalerowicz

Lidija Rezoničnik
“Poland – That Is a Big Thing”. The Wedding by Stanisław Wyspiański

Seweryn Kuśmierczyk
A Film Mandala. The Wedding by Andrzej Wajda

Lidija Rezoničnik
A Metaphor for Evil. Mother Joan of the Angels by Jarosław Iwaszkiewicz

Seweryn Kuśmierczyk
Lost Travellers. Mother Joan of the Angels by Jerzy Kawalerowicz

Seweryn Kuśmierczyk
Anthropological-Morphological Analysis of a Film as Film Studies Practice

Filmography

 

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode