Badania
Creative Commons (CC)

Creative Commons (CC)

Artykuł Elżbiety Delert przedstawia rozwój licencji Creative Commons oraz specyfikę historyczną i wykorzystanie w USA i środowisku międzynarodowym. Ostatnia część tekstu koncentruje się na prezentacji i analizie sytuacji licencji Creative Commons w polskim prawie.

Wprowadzenie

Creative Commons to organizacja non-profit, która powstała w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powstała z inicjatywy osób zaangażowanych w pracę na rzecz ochrony i promocji wspólnych dóbr kultury. Polski oddział organizacji działa od 2005 r., a jej partnerami są Centrum Projektowania Cyfrowego: Polska oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wzór cytowania

E. Delert, Creative Commons (CC), „Themis Polska Nova”, 2014, nr 1 (6), s. 280-305.

Pobierz pełny artykuł | PDF