Badania
Polacy o polskich filmach | Raport z badań

Polacy o polskich filmach | Raport z badań

Zapraszamy do lektury raportu z badań opinii Polaków na temat polskiej kinematografii. Raport zrealizowany przez FINA we współpracy z badaczami z SWPS dzięki wsparciu finansowemu PISF.

Co Polacy sądzą o rodzimym kinie? Co dzisiaj oznacza dla nich „kino polskie”? Jakie są ich zwyczaje związane z lekturą filmów i czego od niej oczekują? Jakimi są widzami? I czy kanon opracowany przez filmoznawców znajduje przełożenie na preferencje polskich widzów? To były główne pytania, jakie postawił sobie zespół badawczy w ramach projektu Polacy o polskich filmach – opinie Polaków o polskim kinie i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Badania społeczne, realizowanego z funduszy PISF-u w Programie Operacyjnym „Upowszechnianie kultury filmowej”.

Celem projektu było z jednej strony zdobycie popartej badaniami wiedzy o roli i miejscu kina polskiego na mapie praktyk kulturowych Polaków i jego znaczeniu dla polskiej kultury (znaczeniu subiektywnym, postrzeganym przez zwykłych Polaków, a nie specjalistów, filmoznawców, badaczy kultury i filmu). Z drugiej – pogłębiona akademicka analiza odbioru polskiego kina przez Polaków. Punktem wyjścia projektu była świadomość, że obszar ten nie jest do tej pory zbadany, a pozostaje przecież jednocześnie niezwykle ważny dla polskiej kultury.

Okazuje się, że to, co Polacy rzeczywiście myślą o rodzimym kinie, nie zawsze pokrywa się z przekonaniami filmoznawców i intuicjami twórców filmowych.

Pobierz Raport | PDF