Badania
Reuse w edukacji | Publikacja online

Reuse w edukacji | Publikacja online

Czy korzystanie z cyfrowych zasobów w szkołach jest łatwe? Jakie propozycje mają dla szkół i edukatorów instytucje, które udostępniają takie materiały? Jakie pomysły i potrzeby mają osoby zajmujące się edukacją? Zapraszamy do lektury publikacji powstałej po seminarium „Reuse w

Jaką rolę odgrywają w praktykowaniu edukacji prawo autorskie i nowe technologie, zarówno te, których używają do udostępniania swych zasobów instytucje kulturalne, jak i te, które dostępne są dla nauczycieli w szkołach? Chcąc odpowiedzieć na te pytania, poruszyliśmy na seminarium temat ograniczeń i barier dla ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych w edukacji.

Zmierzaliśmy przy tym do wskazania praktycznych sposobów ich przezwyciężania. Odnaleźliśmy je w projektach nauczycieli, którzy przekraczają stereotypy i ramy nauczanych przedmiotów, oraz w inspiracjach płynących z edukacji nieformalnej i ruchów mejkerskich (ang. makers movement).

Tym inspirującym i konstruktywnym podejściem do edukacji chcemy podzielić się z Państwem na kartach niniejszej publikacji. Można odnaleźć w niej najważniejsze porady i linki z każdego z wystąpień i warsztatów.

Zachęcamy do dzielenia się tym materiałem z innymi nauczycielami i nauczycielkami oraz do dzielenia się własnymi pomysłami na to, jak cyfrowe zasoby archiwów, muzeów i bibliotek wykorzystują Państwo w swojej pracy w szkołach, bibliotekach i świetlicach.

Pobierz „Sposób na reuse w edukacji. Notatki z seminarium”