Badania
Zniesławienie na Facebooku

Zniesławienie na Facebooku

Sylwia Wełyczko analizuje mechanizmy zniesławienia w przestrzeni internetowej, mediach społecznościowych i na Facebooku.

Wprowadzenie

Godność ludzka jest chroniona zarówno jako wartość konstytucyjna, jak i jako prawo jednostki, choć w praktyce na co dzień organy ścigania zazwyczaj nie chcą reagować na łamanie godności ludzkiej, podczas gdy odpowiednie przepisy prawne często nie są stosowane. Działania podejmowane przez policję podczas rozpatrywania odpowiednich spraw nie zawsze są w stanie zidentyfikować sprawców lub postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Istnieją pewne rodzaje zniesławiających oświadczeń, które uważa się za szkodliwe dla reputacji ofiary. Ludzie mają tendencję do utraty kontroli nad swoimi emocjami, gdy są w Internecie. Następuje eksplozja surowych i nieokiełznanych emocji, standardy słabną, a ostatecznie niektórzy internauci tracą kontakt z rzeczywistością.

Cyberprzestępczość i nękanie w Internecie są karalnymi przestępstwami i podlegają ściganiu karnemu: zniesławieniu, pomówieniu i zagrożeniom internetowym. Stalking i wulgarny język w miejscach publicznych to przestępstwa podlegające prokuraturze oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Liczba przestępstw na podstawie art. 212 wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Wzór cytowania

S. Wełyczko, Zniesławienie na Facebooku, „Themis Polska Nova”, 2015, nr 2(9), s. 192-215

Pobierz pełny artykuł | PDF