Aktualności
Bezpłatne szkolenia FINA
Data publikacji: 25 / 11 / 2021

Bezpłatne szkolenia FINA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu konserwacji nośników filmowych, digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej materiałów filmowych, zarządzania metadanymi i przechowywania danych cyfrowych

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu konserwacji nośników filmowych, digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej materiałów filmowych, zarządzania metadanymi i przechowywania danych cyfrowych. Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów filmowych i okołofilmowych, w szczególności do pracowników instytucji takich jak archiwa czy muzea, a także do zainteresowanych Programem MKiDN Kultura Cyfrowa. Szkolenie organizowane jest w ramach Centrum Kompetencji i finansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkolenie będzie trwało cztery dni i odbędzie się pomiędzy 13-21 grudnia 2021.

Termin zgłoszeń mija 5 grudnia 2021 roku. Informację o chęci uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać na adres kamil.jastrzebski@fina.gov.pl. Po zakończeniu naboru uczestnicy zostaną podzieleni na grupy oraz poinformowani o dokładnym terminie, w jakim odbędzie się szkolenie (cztery kolejne dni robocze pomiędzy 13-23 grudnia 2021).

Po zebraniu grup i ustaleniu terminu szkolenia do uczestników przesłane zostaną szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu. Szkolenia odbędą się w siedzibie FINA przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 oraz ulicy Chełmskiej 21 w Warszawie. W związku z sytuacją epidemiczną organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia szkolenia częściowo lub w całości online.

Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Program szkolenia zakłada trzy panele tematyczne:

 

 1. Konserwacja

 

 • Wstęp do szkolenia: krótka historia powstania taśmy filmowej, historia kinematografii i fotografii (firmy istniejące na rynku na przełomie wieków: Pathe, Gaumont, Agfa, Kodak, datowanie: podział na kino nieme czarno-białe, kolorowe, dźwiękowe)
 • Archiwalne nośniki filmowe:
 • rodzaje nośników (nitroceluloza, acetyloceluloza, poliester, formaty taśmy najbardziej rozpowszechnione 35 mm i 16 mm)
 • identyfikacja podłoża, specyfikacja (producenci taśmy)
 • stan zachowania (najbardziej charakterystyczne zniszczenia, uszkodzenia mechaniczne)
 • Inne materiały ze zbiorów FINA: fotografia, plakaty – ich przechowywanie, warunki i zabezpieczanie, prewencja
 • PRAKTYKA: Sposoby pracy z materiałem filmowym:
 • rozwijanie i zwijanie taśmy, przeglądanie (stół manualny/automatyczny)
 • narzędzia konserwatorskie – urządzenia do przeglądu i zasady ich obsługi,
 • konserwacja z użyciem różnych materiałów (odróżnianie emulsji od podłoża, naprawy przy pomocy taśmy poliestrowej i perforowanej)
 • rozpoznawanie materiału, testy: podłoże palne czy bezpieczne (nitro /aceto),
 • przygotowanie do skanowania (blanki – jaki rodzaj najlepszy, liczenie metrów, klatek – w jakim celu to zliczamy, czyszczenie ultradźwiękowe)
 • Przygotowanie do digitalizacji – generacje nośników do skanowania
 • Ciekawostki o taśmie – filmy barwione ręcznie (tinta, stencil itp.)
 • Bezpieczeństwo zbiorów filmowych – jakie warunki najlepiej zapewnić materiałom filmowym, co jest największym wrogiem taśmy filmowej, pomiary termohigrometrem – kontrola warunków, luminometr – mikrobiologiczne zagrożenia, dezynfekcja zbiorów filmowych, warunki magazynowe (wilgotnościowo-temperaturowe)
 • Opracowywanie przedwojennej kolekcji filmowej i praca z najstarszymi zabytkami filmowymi
 • Opracowanie filmograficzne oraz rekonstrukcja przedwojennych filmów.
 • Omówienie wybranych problemów i dylematów rekonstruktorskich na przykładzie najciekawszych przypadków z ostatnich lat.

 

 1. Digitalizacja materiałów filmowych i rekonstrukcja cyfrowa

Digitalizacja:

 • Zasady bezpieczeństwa pracy z materiałem filmowym (ACETO, NITRO)
 • Sposoby transportowania i przewijania materiałów filmowych przed procesem digitalizacji i w trakcie
 • Rodzaje urządzeń i zasady działania – skanery obrazu (skaner z przesuwem ciągłym Lasergraphics, skaner z ekspozycją po klatkową Arrilaser, inne przykłady)
 • Rodzaje urządzeń i zasady działania – skanery dźwięku (skaner liniowy typu SONDOR, programowa analiza obrazu z użyciem pliku graficznego obrazu ścieżki dźwiękowej, czytnik dźwięku optyczny – równolegle z obrazem).
 • Proces skanowania obrazu – kalibracja – ustawienia projektu, zasady wyboru parametrów dla skanowania obrazu (skaner z przesuwem ciągłym, powierzchniowy)
 • Proces skanowania dźwięku – kalibracja – ustawienie projektu, zasady wyboru parametrów dla skanowania dźwięku
 • Zapis danych po procesie skanowania obrazu i dźwięku oraz sposób walidacji (kontrola techniczna skanu obrazu)
 • Programy użytkowe do edycji (clipster), kontroli jakości i korekcji barwnej Resolve /gęstościowej
 • Projekcja cyfrowa DCP, zasady, standardy, przekazywanie plików i kluczy do projekcji.

 

Rekonstrukcja cyfrowa:

 • Zasady etyczne rekonstrukcji cyfrowej
 • Praca na oprogramowaniu do rekonstrukcji cyfrowej Diamant – podstawy
 • Etapy rekonstrukcji cyfrowej
 • Kontrola jakości wykonanej pracy
 • Metody weryfikacji jakościowej – porównanie
 • Eksport wykonanej pracy – finalizacja
 • Dokumentacja prac rekonstruktorskich
 • Współpraca z innymi programami do rekonstrukcji – uzupełnienie.

 

 1. Zarządzanie metadanymi i przechowywanie danych cyfrowych

 

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych:

 • Metody zabezpieczania danych cyfrowych
 • Przegląd nośników. Plusy i minusy różnych technologii
 • Przyrost danych. Jak się z nim mierzyć?
 • Strategie na przyszłość
 • Inwentaryzacja zbiorów
 • Metadane dokumentów cyfrowych
 • Nośniki cyfrowe: trwałość, odświeżanie, zmiana generacji
 • Workflow archiwizacyjny – problemy, zagrożenia.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logotyp ministerstwa kultury

 

Ilustracja: Fototeka FINA