Aktualności
Bezpłatne warsztaty filmowe we Wrocławiu
Data publikacji: 18 / 01 / 2018

Bezpłatne warsztaty filmowe we Wrocławiu

Rozpoczęła się rekrutacja na pierwszą turę Warsztatów Filmoteki Szkolnej w Centrum Technologii Audiowizualnych. W ramach zajęć uczniowie oraz nauczyciele z całej Polski będą mieli szansę poznać wszystkie etapy powstawania filmu i zrealizować własne etiudy pod okiem profesjonalistów.

Warsztaty Filmoteki Szkolnej w Centrum Technologii Audiowizualnych skierowane są do szkół podstawowych (klasy 7) i ponadpodstawowych. Zajęcia dotyczyć będą procesu powstawania filmu i obejmować m.in. takie zagadnienia jak istota filmu, praca nad scenariuszem, obrazem i dźwiękiem oraz znaczenie tych elementów w produkcji filmowej. Podczas części praktycznej uczestnicy zrealizują i zmontują krótkie filmy.

Miejsce i terminy warsztatów

Zajęcia odbędą się w sali kinowej CeTA (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław).

08.02.2018 (czwartek, 11:00-20:00)

09.02.2018 (piątek, 10:00-19:00)

10.02.2018 (sobota, 10:00-19:00)

11.02.2018 (niedziela, 10:00-19:00)

15.03.2018 (czwartek, 10.00-19:00)

16.03.2018 (piątek, 10.00-19:00)

17.03.2018 (sobota, 10.00-19.00)

18.03.2018 (niedziela, 10:00-19:00)

Zasady uczestnictwa

Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Nauczyciel/opiekun może zgłosić maksymalnie 7 osób. Zapisy na warsztaty przyjmowane są tylko poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny do momentu wyczerpania puli dostępnych miejsc. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, lecz nie oznacza automatycznego przyjęcia na warsztaty.

Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów, ani nie zwraca kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.

W połowie marca rozpocznie się nabór na warsztaty odbywające się w kwietniu i w maju. Przewidywany jest również termin dla osób z niepełnosprawnościami oraz nauczycieli.

Kontakt

Zgłoszenia koordynuje Agnieszka Szarmach, e-mail: agnieszka.szarmach@filmstudioceta.pl, tel. 572 349 113.

Organizatorzy

Projekt realizowany jest przez Centrum Technologii Audiowizualnych we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.