Aktualności
Człowiek 2.0 | Dwudniowe szkolenia dla nauczycieli
Data publikacji: 24 / 09 / 2018

Człowiek 2.0 | Dwudniowe szkolenia dla nauczycieli

Wspólnie z Polskim Komitetem ds. UNESCO zapraszamy nauczycieli do udziału w nowych szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe i medialne niezbędne w procesie nauczania. Na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do funkcjonowania w nauczaniu w środowisku cyfrowym i medialnym.

Unikalna formuła cyklu szkoleń medialnych zakłada połączenie dwóch odmiennych, ale dopełniających się sposobów ujmowania relacji człowieka z cyfrowymi technologiami – perspektywę dydaktyczną i psychologiczną.

Obie perspektywy są komplementarne i pozwalają uczestnikom uzupełnić i synchronizować wiedzę dotyczącą tego jak postrzegamy i rozumiemy świat cyfrowy z tym jak korzystamy z cyfrowych narzędzi.

Szkolenie jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji organizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO „O potrzebie edukacji medialnej”.

Tematy i terminy szkoleń

27-28 października | Dobre komunikowanie się w cyfrowej rzeczywistości

SB 10.00–18.00
Psychologiczna część warsztatu poświęcona będzie dwóm zagadnieniom: rozumieniu (się nawzajem) i asertywności. Zastanowimy się nad sposobami budowania asertywnej postawy opartej na wzajemnym szacunku i stanowczości. Przećwiczymy też korzystanie z technik sprzyjających dobremu komunikowaniu się.

NDZ 9.30–17.30

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i uczestniczki warsztatu z internetowymi narzędziami do komunikowania się. Wspólnie przeanalizujemy je pod kątem bezpieczeństwa oraz użyteczności. Wśród tych narzędzi pojawią się również, te które usprawniają pracę w grupie. W czasie warsztatu zajmiemy się także tematem hejtu. Warsztat zostanie poprowadzony z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń, które pomogą uczestnikom warsztatu zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy z uczniami.

3–4 listopada | Informacje i odporność na manipulacje

SB 10.00–18.00

Podczas szkolenia zastanowimy się, jakie znaczenie mają informacje i co wpływa na ich (mniej lub bardziej efektywne) przetwarzanie, rozumienie i wykorzystywanie. Omówmy wybrane sposoby manipulowania informacjami i społeczne techniki wywierania wpływu. Akcent położony zostanie na to, jak rozpoznawać manipulację i zmniejszać ryzyko jej wpływu.

NDZ 9.30–17.30

W 2017 roku słowem roku została postprawda. Był to przejaw paradoksu, którego doświadczają internauci na całym świecie – z jednej strony za pośrednictwem Internetu mamy dostęp do ogromnej bazy wiedzy, z drugiej coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, fakt od opinii. Celem warsztatu będzie analiza procesu tworzenia fake newsów. Porozmawiamy również o Wikipedii i jej roli w edukacji i popularyzowaniu wiedzy. Ważnym elementem warsztatu będzie prezentacja praktycznych ćwiczeń, które uczestnicy warsztatu będą mogli wykorzystać w swojej pracy z uczniami.

24–25 listopada | Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

SB 10.00–18.00

Spotkanie poświęcone będzie kreatywności i technikom twórczego rozwiązywania problemów. Zidentyfikujemy najczęstsze blokady kreatywności i poznamy strategie zaradcze. Przećwiczymy zarówno techniki pomagające rozwijać kreatywność, jak i takie, które stosować można do radzenia sobie z określonego rodzaju problemami.

NDZ 9.30–17.30

W czasie warsztatu nauczyciele poznają elementy metody twórczego rozwiązywania problemów design thinking. Skupimy się na sposobach zaadaptowania tej metody do pracy z uczniami. Uzupełnieniem warsztatu będzie praca z narzędziami webowymi do tworzenia prostych grafik takich jak canva, piktochart. Porozmawiamy również o idei otwartych zasobów edukacyjnych, o domenie publicznej i licencjach creative commons. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak zgodnie z prawem korzystać z materiałów dostępnych w sieci.

15–16 grudnia | Uzależnienie od Internetu

SB 10.00–18.00

Kiedy kończy się zabawa, a kiedy zaczyna się niekontrolowane używanie nowych mediów? Jakie są symptomy e-uzależnień? Jak komunikować zauważony problem? warsztat poświęcony będzie przede wszystkim tematyce uzależnienia od Internetu. Podczas spotkania omówimy czynniki sprzyjające formowaniu się uzależnień oraz dowiemy się czym są psychologiczne mechanizmy uzależnień. Zastanowimy się jakimi środkami, dostępnymi dla nauczycieli i wychowawców, można próbować przeciwdziałać zagrożeniu i kiedy warto skierować ucznia do innego specjalisty.

NDZ 9.30–17.30

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań na temat tzw. cyfrowych uzależnień. Przyjrzymy się typowym aktywnością młodzieży związanych z siecią i wspólnie spróbujemy zdefiniować zdrowe nawyki korzystania z Internetu. Elementem warsztatu będzie dyskusja na temat urządzeń mobilnych – czy dzieci i młodzież powinna mieć ograniczony do nich dostęp? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach? Celem warsztatu będzie również znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, co na poziomie szkoły można zrobić, by wspierać zdrowe nawyki korzystania z Internetu.

Prowadzące

dr Dorota Żelechowska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, pracowniczka naukowa i wykładowczyni na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, life coach. Specjalizuje się w psychologii poznawczej. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę rozwiązywania problemów, kreatywność, inteligencję, treningi poznawcze i nowe trendy w edukacji.

Karolina Szczepaniak

Na co dzień pracuje jako menedżerka projektów IT. Zajmuje się również edukacją z zakresu nowych technologii, ochrony prywatności i bezpieczeństwa w sieci. W 2015 roku ukończyła Szkołę Trenerską STOP prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Współpracuje z takimi organizacjami jak Centrum Cyfrowe, Fundacja 5medium oraz Fundacją Panoptykon, z którą jest związana od 5 lat.

Agnieszka Szymalska

Magister nauk społecznych w dziedzinie psychologii klinicznej. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnień, obecnie w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Zapisy i miejsce szkolenia

Zajęcia odbędą się w budynku FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Przed budynkiem jest parking i mogą Państwo zaparkować. Dojazd komunikacją miejską: metro linii M1 do stacji Służew.

W trakcie obu dni szkoleniowych oferujemy Państwu ciągłą przerwę kawową oraz lunch.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc na każdym szkoleniu: 25.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu: Ewa Korzeniowska, Dział Badań i Rozwoju FINA, ewa.korzeniowska@nina.gov.pl, tel.: 22 380 49 82.