Kontakt

Sekretariat

Biuro Dyrektora

Stanowiska samodzielne

Andrzej Sprycha

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Dział Kadr i Płac

Aneta Suchodolska

zastępca kierownika Działu Kadr i Płac

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy – Zespół ds. Księgowości i Rozliczania Projektów

Beata Nosow

kierownik Zespołu ds. Księgowości i Rozliczania Projektów

Dział Programowy

Maria Kądziela-Niemczynowicz

kierownik Działu Programowego

Aneta Norek-Skrycka

zastępca kierownika Działu Programowego

Kalina Zalewska

specjalistka ds. programowych

Dział Komunikacji

Dział Marketingu i Promocji

Dział Współpracy Międzynarodowej

Dorota Lekka

kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Dział Prawny

Pion ds. Zbiorów i Digitalizacji

Monika Piętas-Kurek – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów i Digitalizacji

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem

Kamil Jastrzębski

kierownik Działu Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Repozytorium Cyfrowe

Łukasz Lang

p.o. kierownika Repozytorium Cyfrowego

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Zespół Filmografów

Kamil Jastrzębski

kierownik Zespołu Filmografów

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Zespół ds. Zbiorów Okołofilmowych

Dominika Suder

p.o. kierownika Zespołu do spraw Zbiorów Okołofilmowych

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Zespół ds. Programów Ministra

Katarzyna Skorupińska-Rusiecka

kierownik Zespołu ds. Programów Ministra

Katarzyna Orman-Kielczyk

starsza specjalistka ds. obsługi wniosków

Dział Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów

Paweł Czerniszewski

p.o. kierownika Działu Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów

Dział Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów – Zespół Konserwacji Zbiorów

Anna Bukowska

p.o. kierownika Zespołu Konserwacji Zbiorów

Dział Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów – Zespół Archiwum

Paweł Czerniszewski

kierownik Zespołu Archiwum

Magdalena Wrzesień

zastępca kierownika Zespołu Archiwum

Dział Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Paweł Śmietanka

p.o. kierownika Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Grzegorz Krynicki

zastępca kierownika Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Biblioteka i Czytelnia

Adam Wyżyński

kierownik Biblioteki i Czytelni

Barbara Głębicka-Giza

zastępca kierownika Biblioteki i Czytelni

Pion ds. Upowszechniania i Edukacji

Magdalena Piejko – Zastępca Dyrektora ds. Upowszechniania i Edukacji

Dział Projektów Internetowych

Tomasz Pisula

kierownik Działu Projektów Internetowych

Dział Organizacji Wydarzeń

Barbara Maciejowska

kierownik Działu Organizacji Wydarzeń

Dział Informatyczny

Dział Edukacji Filmowej

Dobromiła Wrońska

kierownik Działu Edukacji Filmowej

Pion ds. Produkcji

Małgorzata Matuszewska – Zastępca Dyrektora ds. Produkcji

Dział Produkcji Audiowizualnej i Wydawnictw

Marzena Adamczyk

kierownik Działu Produkcji Audiowizualnej i Wydawnictw

Dział Licencji i Udostępniania Zbiorów

Pokazy, festiwale
Materiały archiwalne, dokument

Małgorzata Ciecierska

kierownik Działu Licencji i Udostępniania Zbiorów

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania i licencji

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Katarzyna Polubiec-Mrowińska

starsza specjalistka ds. licencji

Sylwia Rój

starszy specjalista ds. udostępniania zbiorów

Michał Burszta

specjalista ds. udostępniania zbiorów

Maciej Bartczak

specjalista ds. udostępniania zbiorów

Mateusz Gajda

specjalista ds. licencji

Kino Iluzjon

Bartosz Pilecki

p.o. kierownika Kina Iluzjon

Pion ds. Administracji

Tomasz Neubauer – Zastępca Dyrektora ds. Administracji

Lidia Kordowska

główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Administracji

Agnieszka Wojnowska

kierownik Działu Administracji

Dział Inwestycji

Katarzyna Kempińska

kierownik Działu Inwestycji

Dział Inwestycji – Zespół ds. Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Jacek Maraszek

starszy specjalista ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Bałazy

starszy specjalista ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Archiwum Zakładowe

Krystyna Worek

kierownik Archiwum Zakładowego