Kontakt

Numer ogólny +48223804906
Radosław Sosnowski kierownik Biura Dyrektora radoslaw.sosnowski@fina.gov.pl +48223804914

Andrzej Sprycha pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych andrzej.sprycha@fina.gov.pl
Lidia Kordowska główny specjalista ds. BHP lidia.kordowska@fina.gov.pl +48221824744 +48506193450

Aneta Suchodolska zastępca kierownika Działu Kadr i Płac aneta.suchodolska@fina.gov.pl

Beata Nosow zastępca głównego księgowego sekretariat@fina.gov.pl +221824731 +221824730

Beata Nosow kierownik Zespołu ds. Księgowości i Rozliczania Projektów sekretariat@fina.gov.pl +221824731 +221824730

Maria Kądziela-Niemczynowicz kierownik Działu Programowego maria.kadziela@fina.gov.pl
Aneta Norek-Skrycka zastępca kierownika Działu Programowego aneta.norek@fina.gov.pl +48668378588
Kalina Zalewska specjalistka ds. programowych kalina.zalewska@fina.gov.pl

Dorota Lekka kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej dorota.lekka@fina.gov.pl +48517582435

Kornel Kwiatek koordynator Działu Prawnego kornel.kwiatek@fina.gov.pl +48223804985 +48530522550

Monika Piętas-Kurek Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów i Digitalizacji +48223804900 sekretariat@fina.gov.pl

Kamil Jastrzębski kierownik Działu Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem kamil.jastrzebski@fina.gov.pl +48221824586

Łukasz Lang p.o. kierownika Repozytorium Cyfrowego lukasz.lang@fina.gov.pl +48223804957 +48693417005

Kamil Jastrzębski kierownik Zespołu Filmografów kamil.jastrzebski@fina.gov.pl +48221824586

Dominika Suder p.o. kierownika Zespołu do spraw Zbiorów Okołofilmowych dominika.suder@fina.gov.pl +48221824541

Katarzyna Skorupińska-Rusiecka kierownik Zespołu ds. Programów Ministra katarzyna.rusiecka@fina.gov.pl +223804987
Katarzyna Orman-Kielczyk starsza specjalistka ds. obsługi wniosków katarzyna.orman@fina.gov.pl +48221824769

Paweł Czerniszewski p.o. kierownika Działu Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów pawel.czerniszewski@fina.gov.pl +48782910014

Anna Bukowska p.o. kierownika Zespołu Konserwacji Zbiorów anna.bukowska@fina.gov.pl

Paweł Czerniszewski kierownik Zespołu Archiwum pawel.czerniszewski@fina.gov.pl +48782910014
Magdalena Wrzesień zastępca kierownika Zespołu Archiwum magdalena.wrzesien@fina.gov.pl +48426368338 +48788078388

Paweł Śmietanka p.o. kierownika Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów pawel.smietanka@fina.gov.pl +48223804933 +48660408668
Grzegorz Krynicki zastępca kierownika Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów grzegorz.krynicki@fina.gov.pl +223804947

Adam Wyżyński kierownik Biblioteki i Czytelni adam.wyzynski@fina.gov.pl +48225421086
Barbara Głębicka-Giza zastępca kierownika Biblioteki i Czytelni barbara.giza@fina.gov.pl +48223804981 +48601388403

Magdalena Piejko Zastępca Dyrektora ds. Upowszechniania i Edukacji +48223804900 sekretariat@fina.gov.pl

Tomasz Pisula kierownik Działu Projektów Internetowych tomasz.pisula@fina.gov.pl +48788266860

Kontakt ogólny produkcja@fina.gov.pl
Katarzyna Polubiec-Mrowińska kierownik Działu Organizacji Wydarzeń katarzyna.polubiec-mrowinska@fina.gov.pl +48513077166

Marcin Gąś kierownik Działu Informatycznego marcin.gas@fina.gov.pl +48223804993

Dobromiła Wrońska kierownik Działu Edukacji Filmowej dobromila.wronska@fina.gov.pl +48223804928

Małgorzata Matuszewska Zastępca Dyrektora ds. Produkcji +48223804900 sekretariat@fina.gov.pl

Marzena Adamczyk kierownik Działu Produkcji Audiowizualnej i Wydawnictw marzena.adamczyk@fina.gov.pl +48223804922

Pokazy, festiwale marketing@fina.gov.pl
Materiały archiwalne, dokument dokument@fina.gov.pl
Małgorzata Ciecierska kierownik Działu Licencji i Udostępniania Zbiorów malgorzata.ciecierska@fina.gov.pl
Paweł Łuczyński główny specjalista ds. rozpowszechniania i licencji pawel.luczynski@fina.gov.pl +48221824873
Włodzimierz Lech główny specjalista ds. obrotu prawami wlodzimierz.lech@fina.gov.pl +48221824874
Sylwia Rój starszy specjalista ds. udostępniania zbiorów sylwia.roj@fina.gov.pl +48228408095
Michał Burszta specjalista ds. udostępniania zbiorów michal.burszta@fina.gov.pl
Maciej Bartczak specjalista ds. udostępniania zbiorów maciej.bartczak@fina.gov.pl +48228408095
Mateusz Gajda specjalista ds. licencji mateusz.gajda@fina.gov.pl +48221824876

Bartosz Pilecki p.o. kierownika Kina Iluzjon bartosz.pilecki@fina.gov.pl +48695363681

Tomasz Neubauer Zastępca Dyrektora ds. Administracji +48223804900 sekretariat@fina.gov.pl
Lidia Kordowska główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy lidia.kordowska@fina.gov.pl +48221824753 +48506193450

Agnieszka Wojnowska kierownik Działu Administracji agnieszka.wojnowska@fina.gov.pl

Katarzyna Kempińska kierownik Działu Inwestycji katarzyna.kempinska@fina.gov.pl +48723510061

Jacek Maraszek starszy specjalista ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jacek.maraszek@fina.gov.pl
Mateusz Bałazy starszy specjalista ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego mateusz.balazy@fina.gov.pl

Krystyna Worek kierownik Archiwum Zakładowego krystyna.worek@fina.gov.pl +48221824743 +48782910017