EDUKACJA
PLEOGRAF. HISTORYCZNO-FILMOWY KWARTALNIK FILMOTEKI NARODOWEJ

PLEOGRAF. HISTORYCZNO-FILMOWY KWARTALNIK FILMOTEKI NARODOWEJ

„Pleograf. Historyczno-Filmowy Kwartalnik Filmoteki Narodowej” to internetowe czasopismo naukowe o polskim kinie i kulturze filmowej

„Panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii” – zakrzyknął słynny Louis Lumiére podczas prezentacji pleografu – wymyślonego i skonstruowanego przez polskiego wynalazcę Kazimierza Prószyńskiego aparatu kinematograficznego. Wydarzenie to miało miejsce w 1894 roku, na kilkanaście miesięcy przez demonstracją podobnego urządzenia przez braci Lumiére. Od tej chwili rozpoczynają się dzieje polskiej kinematografii.

Słowo ‘pleograf’ zawiera więc w sobie nacechowane emocjonalnie treści, kojarzące się z awangardą, nauką i historią. Jakże zatem inaczej mógłby brzmieć tytuł czasopisma naukowego poświęconego historii polskiego filmu.

„Pleograf” to naukowy historyczno-filmowy kwartalnik Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Pismo skierowane nie tylko do środowiska filmoznawców i kulturoznawców, ale zapraszające gorąco do współpracy adeptów innych dziedzin humanistyki. To pismo o ugruntowanej pozycji naukowej, nie zamykające się jednak na czytelników zwyczajnie kochających polskie kino i fascynujących się jego bogatą historią. Oprócz bowiem zapoznania się efektami najnowszych badań filmoznawczych, naukowymi analizami i polemikami, w „Pleografie” można przeczytać dobrą publicystykę, ciekawe wywiady z filmowcami, a także recenzje filmów i literatury poświęconej polskiemu kinu.

Słowo ‘pleograf’ pochodzi z greckiego – jest połączeniem dwóch słów: pléon „więcej” oraz gráphō „piszę”. Prosimy więc o pisanie do „Pleografu”, nadsyłanie artykułów – zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich. Każdy będzie wnikliwie przeczytany i przedyskutowany, a najlepsze zrecenzowane i opublikowane.

Niech „Pleograf” stanie unikalnym forum wymiany myśli o polskim kinie, jego historii i kierunkach rozwoju dla wszystkich kochających X muzę.

www.pleograf.pl
https://www.facebook.com/PLEOGRAF/

 

  • Wydanie elektroniczne on-line jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma.
  • Wydawcą kwartalnika jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.
  • Artykuły zgłoszone do kwartalnika są recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji.
  • Czekamy na teksty wpisujące się w tematykę przygotowywanych tomów, ale także na artykuły niezwiązane z wiodącym tematem numeru.
  • Przyjmujemy również recenzje naukowe książek filmoznawczych dotyczących kinematografii polskiej.

Kontakt: pleograf@fina.gov.pl