Międzynarodowa konferencja naukowa „Obraz Polaka w zagranicznym filmie i mediach audiowizualnych”

„Obraz Polaka w zagranicznym filmie i mediach audiowizualnych” – temat istotny i ciekawy, a dotąd nieobecny w badaniach filmoznawczych, będzie przedmiotem systematycznej refleksji  3-4 listopada na międzynarodowej konferencji  zorganizowanej przez Filmotekę Narodową oraz Uniwersytet Łódzki przy wsparciu Ambasady Belgii w Warszawie w siedzibie FINA. Gośćmi specjalnymi konferencji są Danusha V. Goska, Mieczysław B. Biskupski, Kris Van Heuckelom.

Kilkunastu badaczy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Belgii poddaje analizie nasz filmowy wizerunek w USA, Niemczech,, Chile i ZSRR; sposoby jego utrwalania i zmiany; konteksty kulturowe, które o nim decydują; wartości i postawy przypisywane Polakom.

W konferencji biorą także udział blogerzy i dziennikarze filmowi. Prezentacji referatów towarzyszy debata oraz pokazy filmowe. Planowane jest wydanie publikacji  pokonferencyjnej.

                                                                                             

Program konferencji | PDF

Conference program | PDF