Wydarzenia
Adam Mickiewicz. Poeta | FESTIWAL MICKIEWICZA
07
Październik
2022
Pokazy filmowe Spotkania

Adam Mickiewicz. Poeta | FESTIWAL MICKIEWICZA

POETA, 7 października o godz. 18:00

Pierwsze spotkanie będzie dotyczyć wytyczonego przez Mickiewicza, nowego programu twórczości poetyckiej, w którym przeciwstawiał się ideałom Oświecenia – jednocześnie częściowo je inkorporując – i nawiązywał do wierzeń ludowych, gloryfikował folklor i świat duchowych i religijnych przeżyć, które zostały istotnie zdewaluowane przez nowożytny racjonalizm. W trakcie dyskusji będziemy nie tylko pytać o doniosłość dziejową nowego, romantycznego paradygmatu sztuki, który zaproponował Mickiewicz, lecz również o jego „długie trwanie” i nieoczywistą obecność w sporach o kształt polskiej i europejskiej kultury współczesnej.

 

Jacek Kopciński – historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W 2001 zorganizował Międzynarodowym Festiwal „Norwid Bezdomny”, którego owocem jest zredagowana przez niego książka o tym tytule.

Przemysław Dakowicz – eseista, krytyk literacki i historyk literatury, adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach zajmuje się recepcją twórczości romantyków oraz poezją współczesną. Laureat m.in. Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego i Nagrody Literackiej „Skrzydła Dedala” przyznawanej przez Bibliotekę Narodową.

Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848).

Poezję czyta Andrzej Ferenc aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

Po dyskusji zapraszamy na film Adama… Tajemnice , reż. Krzysztof Magowski / Maria Nockowska, 59 min, 1998, Polska