Wydarzenia
Adam Mickiewicz. Prorok | FESTIWAL MICKIEWICZA
17
Październik
2022
Pokazy filmowe Spotkania

Adam Mickiewicz. Prorok | FESTIWAL MICKIEWICZA

PROROK, 17 października o godz. 18:00

Domknięciem cyklu będzie trzecie spotkanie, w którym skupimy się na autorskiej wizji historiozofii Mickiewicza, która w „Księgach narodu Polskiego” i „Prelekcjach Paryskich” przybrała postać mesjanizmu. Z zaproszonymi rozmówcami będziemy badać źródła idei politycznych Mickiewicza – w tym inspiracje i rozbieżności jego twórczości z ideami Józefa Hoene Wrońskiego, Augusta Cieszkowskiego i europejskich heglistów – oraz zastanowimy się nad oryginalnym wkładem poety w XIX-wieczną panoramę filozofii dziejów, z właściwym dla niego elementem antymaterialistycznego i antyoświeceniowego mistycyzmu. Czy mesjanizm może być traktowany jako poważna propozycja w obszarze współczesnej filozofii polityki? Do jakich wniosków prowadzi nas jego reinterpretacja w kluczu współczesnej hermeneutyki i krytyki postkolonialnej? O te, współczesne konteksty mesjanizmu, będziemy pytać naszych rozmówców.

 

➤ Tomasz Herbich – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik „Teologii Politycznej”, redaktor naczelny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, zastępca redaktora naczelnego „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz teologii biblijnej.

➤ Ewa Hoffmann-Piotrowska – historyk idei, doktor habilitowana nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelna czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”.

➤ Zbigniew Kaźmierczyk – literaturoznawca, pracuje w Katedrze Historii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

Poezję czyta Maja Komorowska – aktorka, a także profesor sztuk teatralnych warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Związana z teatrami: Lalki i Maski „Groteska”, 13. Rzędów, Laboratorium, Współczesnym i Polskim we Wrocławiu oraz Współczesnym w Warszawie.

Po dyskusji zapraszamy na film Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki, 129 min, 1989, Polska.