Wydarzenia
Festiwal Teologii Politycznej | Maurycy Mochnacki – filozof | Spotkanie #2
09
Październik
2023
Pokazy filmowe Spotkania

Festiwal Teologii Politycznej | Maurycy Mochnacki – filozof | Spotkanie #2

W 220. rocznicę urodzin wielkiego polskiego konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego i pianisty zapraszamy na Festiwal Maurycego Mochnackiego, zorganizowany wspólnie z Teologią Polityczną.

 Trzy spotkania zatytułowane kolejno Krytyk, Filozof, Powstaniec, są okazją do przypomnienia dzieła jednego z nieco zapomnianych twórców epoki romantyzmu, którego życiorys łączy w sobie kluczowe wątki literackie i historyczno-patriotyczne pierwszej połowy XIX wieku. Każde spotkanie będzie składało się z moderowanej dyskusji z udziałem znawców twórczości Mochnackiego i odczytu fragmentów jego wybranych dzieł przez aktorów, oraz z pokazu filmu, poświęconego Mochnackiemu, który będzie kończyć każde spotkanie festiwalowe.

Spotkania w ramach VII Festiwalu Teologii Politycznej odbywają się także 4 października i 16 października.

Program

godz. 18.00 Spotkanie

Drugie spotkanie, zatytułowane Filozof, skupi się na sylwetce Mochnackiego jako wnikliwego i krytycznego czytelnika współczesnej mu filozofii, w tym niemieckiego idealizmu, przede wszystkim myśli Friedricha Schellinga. Pochylimy się nad znamienną dla romantyzmu filozofią czynu, której nieprzeciętnym kodyfikatorem jest Mochnacki, jak również nad zawartą w jego pismach krytyką czysto teoretycznego modelu filozofii przed-romantycznej oraz oryginalnymi koncepcjami z zakresu filozofii natury, polityki i estetyki.

Rozmówcy: Tomasz Herbich, Agnieszka Nogal, Mateusz Werner.

 

Tomasz Herbich – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik „Teologii Politycznej”, redaktor naczelny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, z-ca red. nacz. „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz teologii biblijnej.

Agnieszka Nogal – kierownik Zakładu Filozofii Polityki (Instytut Filozofii) Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek i artykułów na temat implementacji praw człowieka, relacji prawa międzynarodowego i krajowego oraz znaczenia kultury politycznej. Jedna z założycieli i współredaktorka pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”, zaangażowana w debatę wokół legitymacji prawa oraz kształtu sfery publicznej.

Mateusz Werner filozof kultury, eseista, krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych.  W latach 2001–2010 kurator programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza. W okresie od marca 2016 do kwietnia 2017 wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury ds. badań i strategii kultury. Redaktor kwartalnika „Kronos”, od lutego 2021 redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”. Współpracuje z FINA i Instytutem Pileckiego.

Teksty czyta Dariusz Kowalski – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Grał w Teatrze Studyjnym ’83 im. Juliana Tuwima w Łodzi, Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, od 1998 w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. W 2018 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Od niedawna związany z Teatrem Klasyki Polskiej.

 

godz. 19.10 pokaz Teatru Telewizji Niebezpiecznie Panie Mochnacki wg dramatu Jerzego Mikkego, reż. Jerzy Krasowski, 91 min, prod. 1973, Polska

Wstęp

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja wyłącznie poprzez stronę Teologii Politycznej.