Wydarzenia
Filmowa EduAkcja Warszawy | Konferencja
05
Grudzień
2019
Warsztaty Dorośli

Filmowa EduAkcja Warszawy | Konferencja

Wprowadzenie

Film to nie tylko sztuka, ale także narzędzie komunikacji. Zrozumienie przekazu dzieła audiowizualnego stało się jedną z podstawowych kompetencji kulturalnych i komunikacyjnych współczesnego człowieka. Edukacja filmowa to zatem nauka języka filmowego, służąca odczytaniu poszczególnych obrazów, rozpoznaniu w nich dzieł sztuki oraz krytycznemu odbiorowi przekazów audiowizualnych. Zapewnia także wiedzę potrzebną do samodzielnego tworzenia filmów.

Konferencja jest wydarzeniem środowiskowym, gromadzącym nauczycieli, animatorów i edukatorów z domów kultury, DKF-ów, stowarzyszeń, fundacji, kin, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz grup nieformalnych, a także osoby zajmujące się edukacją filmową w kinach, urzędników oraz rodziców, opiekunów i młodzież. W jej programie znalazły się wykłady, prezentacje i warsztaty. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z ogólnopolskimi i ogólnoświatowymi trendami dotyczącymi edukacji filmowej, a także wziąć udział w jednym z sześciu warsztatów praktycznych, prowadzonych przez najaktywniejsze warszawskie instytucje działające w polu edukacji filmowej.

Program

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–10.30 Otwarcie konferencji

10.30–11.30 Edukacja filmowa na świecie: Irlandia – Bernard McCloskey (Northern Ireland Screen)

Podczas wykładu otwarcia Bernard McCloskey opowie o tym, w jaki sposób przez ostatnie 15 lat agencja Northern Ireland Screen wdrażała dwie strategie: włączania edukacji filmowej do podstawy programowej w irlandzkich szkołach oraz wspierania rozwoju branży filmowej i telewizyjnej w Irlandii Północnej. Proces ten stanie się dla niego przyczynkiem do nowego spojrzenia na przebieg procesu pokojowego w Irlandii Północnej. Wykorzystanie i interpretacja obrazu filmowego są w Irlandii Północnej elementem programu nauczania na każdym etapie edukacji, a uczniowie zachęcani są do rozwijania kompetencji filmowych, kreatywności i umiejętności narracyjnych. To założenie edukacyjne realizowane jest od 2004 roku przez Northern Ireland Screen przy wsparciu resortów rządowych, w tym Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Programy edukacyjne agencji zyskały pozytywną ocenę i obecnie finansowane są przez Ministerstwo ds. Społeczności i Samorządów Lokalnych.

11.30–11.45 Przerwa

11.45–12.30 Edukacja filmowa w Polsce – Anna Równy (Uniwersytet Gdański)

Przedstawienie wyników badania kompetencji filmowych dzieci i młodzieży Alfabetyzm filmowy, przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Omówienie opracowanego przez grupę ekspertów katalogu kompetencji audiowizualnych -dokumentu określającego umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z edukacją filmową w XXI wieku. Omówienie trendów i dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej uczniów i nauczycieli w naszym kraju.

12.30–13.30 Edukacja filmowa w Warszawie

Prezentacje siedmiu instytucji i inicjatyw: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Cinemania, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”, Dziki Bez/ Millenium Docs Against Gravity/ Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

13.30–14.15 Przerwa lunchowa

14.15–15.45 Warsztaty

WARSZTAT I: RAZ, DWA, TRZY! FILMOTEKA SZKOLNA PATRZY!

O czym pamiętać pracując z filmem w szkole? Gdzie szukać inspiracji? Jak rozbudzać umiejętność świadomego patrzenia na przekazy audiowizualne? Program Filmoteka Szkolna oferuje bezpłatne narzędzia do prowadzenia edukacji filmowej na każdym etapie nauczania: polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane, scenariusze lekcji, opracowania filmoznawcze i materiały kontekstowe. Podczas warsztatów pokażemy, jak z nich korzystać, zaprezentujemy i omówimy praktyczne ćwiczenia, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wrażliwość estetyczna otwiera nas na różnorodność i wyrywa z codzienności.

Prowadzące: Marta Bartoszuk, Katarzyna Sosnowska, Agata Sotomska / Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

WARSZTAT II: JAK WŁĄCZYĆ FILMY DOKUMENTALNE DLA DZIECI DO SWOICH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH?

Zapraszamy na warsztaty, podczas których będziemy rozmawiać o filmie dokumentalnym dla dzieci. Ogromne tempo zmian we współczesnym sposobie komunikowania się powoduje, że dyskusja o palących problemach dzieci i nastolatków musi odbywać się także przy użyciu narzędzi audiowizualnych. Dlatego warto sięgnąć po formę, jaką są filmy dokumentalne. Podczas warsztatów obejrzymy filmy z Akademii Dokumentalnej (Millennium Docs Against Gravity), a także porozmawiamy o tym, jak je wykorzystać w swoich działaniach edukacyjnych. Drugą część warsztatów poświęcimy na ćwiczenia praktyczne – wykonywanie różnych zadań dokumentalnych. Chcemy przekazać uczestnikom, jak w prosty sposób można włączyć robienie krótkich form dokumentalnych w działania edukacyjne oraz jak szukać pomysłów na filmy dokumentalne w swoim najbliższym otoczeniu (do czego zachęca Centrum Kultury Filmowej im. Wajdy w swoim nowym programie Skok w dok. Laboratorium pomysłów dokumentalnych).
Prowadzące: Diana Gaik i Katarzyna Lesisz

WARSZTAT III: SHORTCUT – MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY

Skąd brać czas na edukację filmową w szkole? Jak łączyć rozmowę o filmach z realizowaniem programu? Jak opowiadać o jego formie, walorach estetycznych? Gdzie szukać darmowych archiwów filmowych? Na warsztacie przygotowanym przez zajmujące się od 10 lat edukacją filmową Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprezentujemy najnowsze narzędzie edukacji filmowej – platformę z europejskimi filmami krótkometrażowymi shortcut.ceo.org.pl.W trakcie spotkania uczestnicy i uczestniczki poznają metodę pracy z filmami krótkometrażowymi, a także przykładowe propozycje filmowe i metodologiczne do wykorzystania w szkole
Prowadząca: Karolina Giedrys-Majkut (Program “Shortcut” prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej)

WARSZTAT IV: FESTIWAL FILMOWY JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE

Festiwal filmowy jest miejscem wyjątkowej edukacji filmowej i medialnej. Stwarza przestrzeń do rozwijania pasji, do poznawania różnorodnego kina, do zanurzenia się w materię filmową. Jak skutecznie “wykorzystać” festiwal? A może lepiej zrobić swój? Podczas warsztatu przedstawimy dobre praktyki, które sprawiły, że młodzi widzowie chętnie angażowali się w budowanie festiwalu i czuli się za niego odpowiedzialni. Warsztaty przeznaczone dla tych, którzy szukają inspiracji pozaszkolnych, chcą zorganizować festiwal lub klub filmowy lub chcą zobaczyć młodych w działaniu.

Prowadzące: Agnieszka Drzewiecka-Protić, Anna Stadnik-Wójtowicz (Fundacja Cinemania- założycielki festiwalu “Kino w Trampkach”)

WARSZTAT V: JAK MÓWIĆ O FILMIE W KULTURZE NOWYCH MEDIÓW

Warsztat skierowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z obecnymi trendami w metodyce edukacji filmowej, którą kształtuje nie tylko obowiązująca podstawa programowa MEN, ale także nowe tendencje w metodyce nauczania i zainteresowania kulturowe dzieci i młodzieży (seriale, działalność fanowska – fanfiki, fanvidy, crackvidy). Uczestnicy, pracując z filmami z projektu NHEF, które łączą spojrzenie na tradycyjną edukację filmową z kulturą nowych mediów, poznają także nowatorskie metody i narzędzia pracy z uczniami Prezentowane podczas warsztatu dobre praktyki wspierają rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dzieci i młodzieży, a także przyczyniają się do pobudzania kreatywności, abstrakcyjnego myślenia i rozwijania twórczości własnej.

Prowadząca: Anna Równy (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)

WARSZTAT VI. POLSKA LAB. JAK EDUKACJA FILMOWA MOŻE WSPIERAĆ KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I ZMIANĘ SPOŁECZNĄ?

Edukacja filmowa kojarzy się przede wszystkim z rozwijaniem kompetencji estetycznych, wrażliwości, inteligencji społecznej i emocjonalnej. Na przykładzie zrealizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” projektu Polska Lab w Przemyślu z młodzieżą reprezentującą mniejszość ukraińską, zastanowimy się, w jaki sposób wykorzystywać film w rozwijaniu postaw obywatelskich, społecznego aktywizmu oraz we wzmacnianiu głosu młodych obywateli, szczególnie tych reprezentujących różnorodne mniejszości. Przeanalizujemy metodologię, która została wykorzystana w Przemyślu. Zastanowimy się, jak stosować ją w różnych warunkach społecznych. Jak uniknąć sytuacji problematycznych i konfliktowych nieodzownie związanych z delikatnymi kwestiami społeczno-kulturowymi? Opracujemy również sposoby wykorzystania zrealizowanych w Przemyślu filmów w edukacji obywatelskiej. Zastanowimy się, czy działania edukacyjno-filmowe mogą zmieniać społeczną rzeczywistość.
Prowadząca: Karolina Śmigiel (Program “Polska Lab” prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”)

15.45–16.00 Podsumowanie prac warsztatowych

Rejestracja

Aby wziąć udział w konferencji, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Partnerzy: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, PROM Kultury Saska Kępa, Instytut Adama Mickiewicza

 

undefined