Wydarzenia
Muzyka odzyskana | Koncert z okazji 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej
08
Maj
2023
Muzyka na żywo

Muzyka odzyskana | Koncert z okazji 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny jest w posiadaniu unikatowego zbioru partytur nutowych. Koncert ma prezentować muzykę do filmów Robinson warszawski, którego kompozytorem jest Artur Malawski oraz muzyki do filmu Miasto nieujarzmione, której kompozytorem jest Roman Palester.

Robinson warszawski i Miasto nieujarzmione

Robinson warszawski mógł być pierwszym filmem odrodzonej po II wojnie światowej polskiej kinematografii. Film mógł być też pierwszym filmowym sygnałem przepracowywania przez społeczeństwo traumy powstania warszawskiego, a także swoistym zapisem dialogu trzech artystów: Władysława Szpilmana oraz opracowujących jego wojenne wspomnienia Czesława Miłosza i Jerzego Andrzejewskiego.

Robinson warszawski stał się za to smutnym świadectwem przemian zachodzących w Polsce w drugiej połowie lat 40. bowiem ówczesna władza kinematografii nie pozwoliła na projekcję filmu w pierwotnej formie i jego kopia nie zachowała się do dzisiejszych czasów, zachowała się jedynie partytura z muzyką Malawskiego. Fabuła Robinsona warszawskiego została zmieniona i w efekcie powstał nowy film z nowym tytułem Miasto nieujarzmione oraz z muzyką Romana Palestra.

Koncert rocznicowy w Polskim Radiu

W związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej, FINA planuje zorganizować koncert 8 maja 2023 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego z muzyką do wyżej wymienionych filmów z udziałem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy – dyrektora artystycznego orkiestry.

Michał Klauza – dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Ryszarda Dudka oraz studiów podyplomowych w Konserwatorium im. M. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu w klasie Illii Musina. Od 2015 roku Dyrektor Artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie (do maja 2019 Polska Orkiestra Radiowa).

Koncert będzie rejestrowany i udostępniony na stronie Ninateka.pl.

Wstęp

Koncert odbędzie się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

Bilety: https://bit.ly/41PYtzV