Wydarzenia
„Kultura”, Giedroyć i inni | Premiera filmu
23
Maj
2022
Pokazy filmowe Spotkania

„Kultura”, Giedroyć i inni | Premiera filmu

Bezpłatne wejście

Zapraszamy na premierę dokumentalnej opowieści o Instytucie Literackim założonym w 1946 roku w Rzymie (a od 1947 działającym w Paryżu) przez Jerzego Giedroycia, Zofię Hertz, Zygmunta Hertza, Gustawa Herlinga- Grudzińskiego i Józefa Czapskiego. Po pokazie filmu odbędzie się debata z udziałem zaproszonych gości.

Uwaga! Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja na wydarzenie (informacja poniżej).

„Kultura”, Giedroyć i inni, reż. Tadeusz Śmiarowski, 60 min, 2022, Polska

Film dokumentalny zatytułowany „Kultura”, Giedroyć i inni przedstawia okoliczności powstania Instytutu Literackiego oraz wydania pierwszego numeru „Kultury” – jeszcze w Rzymie 01.06.1947 roku – oraz dalsze losy Instytutu, który jesienią 1947 roku przenióśł sie do Maison Laffitte, aż do wydania ostatniego numeru „Kultury” , tuż po śmierci Redaktora Giedroycia, we wrześniu 2000 roku.

Autorzy filmu próbują niejako od środka – poprzez przytoczenie fragmentów korespondencji – spojrzeć na niejednokrotnie trudne relacje redaktora Giedroycia z jego najbliższymi współpracownikami takimi jak Gustaw Herling-Grudziński, Juliusz Mieroszewski czy Konstanty Jeleński.

Kolejnym zadaniem, jakie postawili sobie autorzy filmu, jest pokazanie, z jednej strony wpływu i roli inspiratora jakim był redaktor Giedroyć wobec wybitnych pisarzy takich jak Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz czy Andrzej Bobkowski, a z drugiej strony umiejętności wykorzystania tej literatury, niejednokrotnie przy braku entuzjazmu tychże autorów, do realizacji swojej linii politycznej. W filmie zarysowana zostaje też oczywiście koncepcja ULB, czyli wolnych Ukrainy, Litwy i Bałorusi, która  w obecnej sytuacji  nabiera szczególnego znaczenia.

Dyskusja po filmie

Po filmie odbędzie się rozmowa z udziałem Mateusza Matyszkowicza (Telewizja Polska S.A.), prof. Włodzimierza Boleckiego, (Polska Akademia Nauk), prof. Rafała Habielskiego oraz Wojciecha Konończuka (Ośrodek Studiów Wschodnich), którą poprowadzi dr Mikołaj Mirowski (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, redaktor naczelny kwartalnika „Pleograf”).

Debata będzie transmitowana na Ninateka.pl.

 

Mateusz Matyszkowicz (członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A.)

Filozof i publicysta redaktor naczelny kwartalnika „Fronda Lux”. Pracuje w TVP od lutego 2016 roku. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora TVP Kultura, dyrektora TVP1 oraz zastępcy dyrektora Biura Programowego ds. repertuaru.

 

Prof. Włodzimierz Bolecki (Polska Akademia Nauk)

Autor kilkunastu książek, edycji krytycznych (m.in. Wata, Witkacego, Gombrowicza, Herlinga), kilkudziesięciu artykułów w publikacjach polskich i zagranicznych, redaktor wielu książek zbiorowych. Pisał m.in. o twórczości W. Berenta, Cz. Miłosza, J. Mackiewicza, S.I. Witkiewicza, W. Gombrowicza, B. Schulza, G. Herlinga-Grudzińskiego, A. Wata. W stanie wojennym publikował pod pseudonimem Jerzy Malewski. Specjalizuje się w zagadnieniach m.in.: poetyki historycznej, historii literatury XX w., literatury emigracyjnej, teorii i historii form narracyjnych, intertekstualności, komunikacji literackiej, metodologii badań literackich, a także w problemach modernizmu i postmodernizmu.

 

Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce Europy Wschodniej i polityce historycznej. Współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”.

 

Prof. Rafał Habielski (Polska Akademia Umiejętności)

Profesor nauk humanistycznych, prasoznawca, historyk o specjalności historia najnowsza, historia prasy polskiej. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. W 2001 roku otrzymał Nagrodę im. Jerzego Giedroycia za książkę Życie społeczne i kulturalne emigracji. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

Prowadzący: Mikołaj Mirowski (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, redaktor naczelny kwartalnika „Pleograf”)

Historyk, publicysta. Współpracownik Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi a także Forum Żydów Polskich. Naukowo zajmuje się historią ZSRR i tematyką stosunków polsko-żydowskich. Autor scenariusza programu Pojedynki stulecia, poświęconego najwybitniejszym polskim pisarzom XX wieku, emitowanego w 2018 roku w TVP Kultura. Od 2019 prowadzi na antenie TVP Historia cykl Teatr Historii, gdzie prezentowane są najciekawsze spektakle Teatru TV o tematyce historycznej. Wydał książki Rewolucja permanentna Lwa Trockiego (2013) i tom rozmów Piłsudski (nie)znany. Historia i popkultura (2018).

 

Wstęp

Wstęp bezpłatny, obowiązuje rejestracja przez poniższy formularz.

 

Ilustracja: kadr z filmu „Kultura”, Giedroyć i inni, reż. Tadeusz Śmiarowski