Wydarzenia
MEMIC praktycznie. Jak rozwijać osobiste i profesjonalne kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe? | Konferencja warsztatowa dla nauczycieli, edukatorów i bibliotekarzy
29
Listopad
2019
Warsztaty Dorośli

MEMIC praktycznie. Jak rozwijać osobiste i profesjonalne kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe? | Konferencja warsztatowa dla nauczycieli, edukatorów i bibliotekarzy

Jesteśmy przekonani, że dominujący w naszym systemie edukacji sposób myślenia o potrzebach młodych ludzi i całych społeczeństw w XXI wieku, kładzie niewystarczający nacisk na kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe. Zależy nam, aby wspólnie z zaproszonymi gośćmi – entuzjastami i praktykami edukacji medialnej, zastanowić się, jakie problemy stoją dziś zarówno przed samymi nauczycielami i uczniami, jak i decydentami mającymi wpływ na szkolną i edukacyjną rzeczywistość.

Czym jest MEMIC?

Punktem wyjścia będzie Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC), wydany w sierpniu 2019 r. przez kilka instytucji: Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny, Fundację Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundację Nowoczesna Polska oraz Polski Komitet ds. UNESCO. MEMIC proponuje szerokie rozumienie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC). Wierzymy, że nie chodzi tu o techniczne umiejętności korzystania z komputera, rzutnika czy smartfona (choć są one niezbędne). Kluczowa jest dziś umiejętność korzystania z nowych technologii i mediów w sposób krytyczny i twórczy, odważny i ostrożny zarazem. MEMIC zawiera propozycję listy profesjonalnych i osobistych kompetencji MIC – chcielibyśmy wspólnie z Państwem przyjrzeć się temu, na ile jest ona realistyczna, czy jest kompletna – oraz jak wygląda polska szkoła z tej perspektywy. Warsztaty pomogą wspólnie rozpoznać i/lub wypracować sposoby, a może nawet małe szkolne strategie rozwijania własnych umiejętności nauczycieli, a także kompetencji uczących się.

Program

9:30 Rejestracja

10:00 Rozpoczęcie konferencji

10:10 Keynote – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM // Kompetencje medialnie młodych ludzi – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

10:40 Panel dyskusyjny: Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa w szkole.

Uczestnicy: Alicja Pacewicz – prowadząca // dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH // dr Justyna Jasiewicz, Ministerstwo Cyfryzacji/Uniwersytet Warszawski // dr Magdalena Maziarz, Uniwersytet Wrocławski // Tomasz Kulasa, Ministerstwo Edukacji Narodowej // Tomasz Komorowski, Polski Komitet ds. UNESCO

12:00-13.00 Przerwa obiadowa

13:00-15:30 Warsztaty

Dr Grzegorz Stunża – Media jako łącznik pokoleń. EMIC – współdziałanie domu i szkoły | Wielka Gra

Podczas spotkania skupimy się na charakterystyce generacji korzystających obecnie z mediów. Spróbujemy omówić różne aspekty i konteksty używania technologii cyfrowych. Przyjrzymy się (nie)możliwościom spotkania pokoleń w lub z użyciem sieciowych kanałów komunikowania oraz twórczych narzędzi. Określimy, jakie kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe warto rozwijać w różnych grupach. Odpowiemy na pytanie, dlaczego i w jaki sposób współpraca rodziny i szkoły musi stanowić platformę rozwoju kompetencji (do) przyszłości.

Dr Karol Jachymek – Memokracja! O współczesnych praktykach medialnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych | Minimax I

Internet i nowe technologie często bywają określane mianem wirtualnego placu zabaw czy wirtualnego podwórka. Metafora ta, w moim przekonaniu, w trafny sposób oddaje charakter współczesnych zjawisk medialnych. Z jednej strony bowiem, jak (niegdyś) na placu zabaw, czyhać tam na nas mogą różnego rodzaju zagrożenia lub niebezpieczeństwa. Z drugiej natomiast, zresztą w znakomitej większości przypadków, stają się one przecież dla nas kreatywną, twórczą i wcale nie aż tak groźną przestrzenią wzajemnej komunikacji, budowania wspólnoty, a także znakomitej zabawy i rozrywki. W czasie warsztatu w empatyczny sposób przyjrzymy się więc wspólnie praktykom medialnym charakterystycznym dla przedstawicieli i przedstawicielek współczesnego pokolenia, doszukując się w nich przede wszystkim szans na zmapowanie tej często trudno dla nas dostępnej rzeczywistości (choć nie pomijając przy tym pewnych związanych z nimi zagrożeń). Tym samym, wędrując w stronę GIF-ów, ironicznych memów, dziwnych fanpage’y, popularnych youtuberów, chętnie wykorzystywanych aplikacji, kanałów na Twitchu, podwójnego języka emoji czy internetowego cringu, beki oraz dram, w duchu MEMIC postaramy się zrozumieć, jaką rolę mogą pełnić wszystkie te zjawiska w świecie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zastanawiając się równocześnie nad ich potencjałem edukacyjnym.

Izabela Meyza i Barbara Krywoszejew – Osobiste kompetencje medialne, czyli czego potrzebuję, żeby poruszać się po cyfrowej dżungli | Mediateka

Warsztat pozwoli na przyjrzenie się własnym kompetencjom medialnym, informacyjnym i cyfrowym. Stworzymy przestrzeń do doceniania umiejętności, które już mamy, a także zastanowimy się, jak w swojej pracy wykorzystać nasze mocne strony oraz poszukamy sposobów na dalszy rozwój kompetencji.

Alicja Pacewicz i Ewa Korzeniowska – Profesjonalne kompetencje MIC. Co działa, a czego brakuje w szkołach? | Minimax II

W trakcie warsztatu przyjrzymy się profesjonalnym kompetencjom MIC, które mają – lub powinni mieć – polscy nauczyciele. Zidentyfikujemy czekające na nas wyzwania – w nas samych i naszych szkołach. Zastanowimy się, dlaczego tak wielu młodych ludzi zdobywa umiejętności MIC głównie poza szkołą – i jak to zmienić. Narysujemy też mapę najbardziej skutecznych i realistycznych strategii rozwijania ich (u innych i… u samych siebie).

15:30-16:00 Podsumowanie dla uczestników warsztatów

Zapisy

BRAK MIEJSC

Organizator

Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Partnerzy

Fundacja Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Polski Komitet ds. UNESCO