Wydarzenia
„Na wylot”, reż. G. Królikiewicz | Akademia Polskiego Filmu
17
Październik
2023
Pokazy filmowe

„Na wylot”, reż. G. Królikiewicz | Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi.Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami.

Na wylot, reż. Grzegorz Królikiewicz, 70 min, 1972, Polska

Przypadek morderstwa dokonanego przez małżonków Maliszów był przed wojną głośną sprawą sadową. Życie bez perspektywy i marginalizacja społeczna doprowadziły dwoje ludzi do frustracji i agresji, która znalazła ujście w akcie morderstwa na listonoszu i parze staruszków. Proces sądowy fragmentarycznie ujawnił motywacje bohaterów – nieopisywalny w istocie stan ich duszy. Nowatorski sposób narracji zaproponowany przez reżysera każe bardziej domyślać się przebiegu wydarzeń, niż je przedstawia.

 

Wykład przed filmem wygłosi Michał Dondzik.