Wydarzenia
Przegląd twórczości Antoniego Krauzego | Dzień #3 (niedziela)
23
Kwiecień
2023
Pokazy filmowe Spotkania

Przegląd twórczości Antoniego Krauzego | Dzień #3 (niedziela)

Zapraszamy na przegląd twórczości Antoniego Krauzego, który odbędzie się w kinie Iluzjon, w weekend 21–23 kwietnia. Poprowadzi go filmoznawca Michał Dondzik.

Ostatniego dnia przeglądu odbędzie się prezentacja filmów Prognoza pogody (1982), polskiego Lotu nad kukułczym gniazdem, a także dwóch najważniejszych dokonań reżysera, filmów: Akwarium i Czarny czwartek. Po pierwszym z nich, około 18-tej, rozmowa z reżyserami i operatorami współpracującymi z Antonim Krauze.

Program

Pełna informacja o seansach w Kinie Iluzjon (w tym o biletach) znajduje się na stronie kina.

 

godz. 14.00 Prognoza pogody, reż. Antoni Krauze, 86 min, 1982

Jesień 1981 roku. Prognoza pogody dotycząca nadchodzącej zimy, podana w mediach w konfrontacyjnym tonie, jaki był wtedy normą, wywołuje niepokój wśród mieszkańców domu opieki. Transport przywiezionych tu trumien przyspiesza decyzję o ich zbiorowej ucieczce. Biało-czarny portret ludzi starych, pozostających w izolacji, którzy wyolbrzymiają docierające do nich sygnały, stopniowo zmienia się w kolorowy film o potrzebie wolności i samostanowienia. Zwłaszcza, że pensjonariusze na gigancie radzą sobie lepiej niż poszukująca ich milicja. Tworzą społeczność, która w naturalny sposób organizuje się i jest w stanie stawić czoło sytuacji. Polski Lot nad kukułczym gniazdem ze zdjęciami Krzysztofa Pakulskiego. W roli dyrektora domu opieki Witold Pyrkosz.

 

godz. 15.45 Akwarium, reż. Antoni Krauze, 140 min, 1996

Opowieść o dziwnej przyjaźni między młodym oficerem (Yuri Smolsky) a starszym pułkownikiem (Janusz Gajos), wprowadzającym go w arkana radzieckiego wywiadu wojskowego. Pułkownik poddaje oficera rozlicznym próbom, ucząc go absolutnej lojalności wobec instytucji, której służy i jej przerażających praw. Adaptacja autobiograficznej powieści Wiktora Suworowa poświęconej funkcjonowaniu GRU. Niestety nadal aktualnej.

 

godz. 18.00 Rozmowa z Jackiem Petryckim, Markiem Piestrakiem, Tomaszem Tarasinem i Bartłomiejem Paduchem, operatorami i reżyserami, współpracującymi z Antonim Krauze

 

godz. 19.30, Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł, reż. Antoni Krauze, 105 min, 2011

Historia grudniowych wypadków na Wybrzeżu w 1970 roku dokumentuje los gdyńskiego stoczniowca Brunona Drywy (Michał Kowalski), jego żony i dzieci. Opowieść o ich rodzinie przeplatają zrekonstruowane sceny manifestacji, protestów, aresztowań oraz – negocjacji i narad partyjnych decydentów, w tym Zenona Kliszki (Piotr Fronczewski), Józefa Cyrankiewicza (Piotr Garlicki) i Władysława Gomułki (Wojciech Pszoniak). Reżyser wykorzystał materiały archiwalne, a przede wszystkim odtworzył scenę strzelania do robotników, wysiadających rano z kolejki SKM – jedną z najciemniejszych kart historii PRL-u.

 

 

Ilustracja: kadr z filmu Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł, reż. A. Krauze