Wydarzenia
W świecie obrazu i dźwięku | Współczesne kino artystyczne
04
Luty
2022
Pokazy filmowe

W świecie obrazu i dźwięku | Współczesne kino artystyczne

Związki filmu i sztuki sięgają początków rozwoju tego medium. Film znajdując wielką inspirację w malarstwie, wprawił je w ruch i przedłużył mu życie.

Dzieła sztuki kształtują podświadomość twórców, a my jako widzowie nieustannie obcujemy z ich rozmaitymi, ekranowymi parafrazami. Obrazy i filmowe kadry często dzielą wspólną tożsamość wizualną. Poziomy przenikania się i wzajemnego dialogu filmu i malarstwa są niewyczerpane. Film nieustannie przemyca malarstwo do kinematografii, cytując konkretne dzieła, wzorując lokacje na kształt tych z obrazów, wywodząc swoje kadry z malarskich kompozycji, czerpiąc z kolorystyki lub sposobu oświetlenia postaci. Świadomi syntezy i wzajemnego przenikania się tych dziedzin filmowcy, wytwarzają czerpiący z malarskiej estetyki, autorski język wizualny.

Elementy plastyczne pełnią niezwykłą rolę w strukturze dzieł kina artystycznego. Do ich opisu często stosowane są pochodzące z historii sztuki kryteria malarskości i plastyczności obrazu. Jaką funkcję pełnią sztuki plastyczne w kinematografii? Jaką mają rolę w tworzeniu obrazu ekranowego i w dramaturgii filmowej? W jaki sposób wątki malarskie są wkomponowane w strukturę dzieła filmowego?

W ramach przeglądu pokażemy trzy artystyczne filmy z ostatnich kilku lat, w których szczególne znaczenie mają walory wizualne bądź motywy muzyczne: ukazującą z kobiecej perspektywy brutalne powojenne realia – Wysoką dziewczynę, olśniewającą wizualnie opowieść o pułapce męskości – Zamę oraz analizę mechanizmów kolonizacji w zjawiskowym Angelo.

Program

Pełna informacja o seansach w Kinie Iluzjon znajduje się na stronie kina.

 

4,02, godz. 17.30 Angelo. reż. Markus Schleinzer, 111 min., 2018, Austria, Luksemburg

5.02. godz. 16.00 Wysoka dziewczyna, reż. Kantemir Bałagow, 130 min., 2019, Rosja

7.02, godz. 17.30 Zama, reż. Lucrecia Martel, 115 min., 2017, Argentyna, Brazylia, Hiszpania, Dominikana, Francja, Holandia, Meksyk, Szwajcaria, USA, Portugalia, Liban

15.02, godz. 17.30 Ema, reż. Pablo Lorrain, 102 min., 2019, Chile

20.02, godz. 18.00 Słudzy, reż. Ivan Ostrochovský, 80 min., 2020, Słowacja, Rumunia, Czechy, Irlandia

 

Ilustracja: kadr z filmu Wysoka dziewczyna