Wydarzenia
Zdjęcia i filmy w zasobach instytucji publicznych. Ponowne wykorzystanie | Spotkanie z prawem autorskim
17
Październik
2019
Warsztaty Dorośli

Zdjęcia i filmy w zasobach instytucji publicznych. Ponowne wykorzystanie | Spotkanie z prawem autorskim

Instytucje sektora publicznego posiadają obszerne zasoby zdjęć oraz filmów o różnym statusie prawa autorskiego. W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady objęcia prawami autorskimi zasobów zdjęć i filmów. Wytłumaczone zostanie też, kiedy takie utwory nie podlegają ochronie – jakie zasoby nie są objęte mimo spełniania kryteriów obecnej ustawy, jakie są chronione mimo nie bycia utworami, jak instytucja może nabyć prawa do ochrony niepublikowanych zasobów. Ważną częścią szkolenia będzie wskazanie do jakiego użytkowania posiadanych zasobów instytucja jest uprawniona bez potrzeby pozyskiwania zgody twórcy lub jego spadkobierców, a do jakiego użytku niezbędna jest licencja. Wskazane będą także zasady sporządzania kopii oraz wymiany egzemplarzy utworów między instytucjami, także na poziomie międzynarodowym.

Wstęp

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Liczba miejsc ograniczona (40). Udział w pokazie wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy wypełnić formularz

W razie pytań prosimy o kontakt z Ksenią Kakareko z Działu Badań i Rozwoju FINA: ksenia.kakareko@nina.gov.pl, +48 22 380 49 82.