Wydarzenia
Zło | Festiwal Herlinga-Grudzińskiego
02
Październik
2019
Pokazy filmowe Spotkania Dorośli

Zło | Festiwal Herlinga-Grudzińskiego

Temat spotkania

Urodzony w spolonizowanej rodzinie żydowskiej, przed wybuchem II wojny światowej student warszawskiej polonistyki, w marcu 1940 ujęty przez NKWD, a następnie osadzony w łagrze w Jercewie – to pierwszych dwadzieścia lat życia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Radziecką Rosję opuścił z armią generała Andersa, z którą przeszedł kampanię włoską. Historia dzieciństwa, młodości i wojennych doświadczeń przyszłego współzałożyciela paryskiej „Kultury” i autora Innego świata stanowią klucz do zrozumienia jego późniejszych losów i twórczości.

Program

Dyskusja

W spotkaniu wezmą udział:

prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki – Teoretyk i historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor i autor opracowań dotyczących życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, profesor zwyczajny Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

dr hab. Dariusz Gawin – Historyk idei, filozof i publicysta; podejmuje badania nad historią polskiej myśli politycznej i społecznej oraz związkami literatury i filozofii, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Poetka, eseistka, profesor zwyczajny w zakresie literaturoznawstwa w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Komisji Historycznoliterackiej PAN, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Fragmenty prozy

Wybrane fragmenty prozy Herlinga–Grudzińskiego przeczyta Piotr Cyrwus.

Dziennik pisany pod wulkanem, reż. Andrzej Titkow, 1995, 59 minut

Dokumentalny portret Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przedstawia historię jego życia i poglądy na współczesne mu problemy i literaturę. Narracja oparta jest na jego obszernych wypowiedziach i przeplatana fragmentami utworów, zdjęć  oraz nagrań współczesnych i archiwalnych.

O festiwalu

Tegoroczna edycja festiwalu Teologii Politycznej skupia się na myśli i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, które konfrontuje z kluczowymi dla pisarza wartościami. Podczas każdego spotkania odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem wybitnych znawców życia i twórczości pisarza, edytorów, historyków idei i ludzi kultury, wzbogacona aktorską lekturą fragmentów jego prozy oraz pokaz filmu poświęconego pisarzowi. Spotkania poprowadzą Natalia Szerszeń i Barbara Schabowska-Maszeńda oraz Jakub Moroz.

Organizator: Teologia Polityczna we współpracy z FINA.

Partnerzy: Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, TVP Kultura, Instytut Tomistyczny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wstęp

Szczegóły i formularz rejestracyjny na stronie organizatora.