Aktualności
Konferencja o Poli Negri | Call for papers
Data publikacji: 18 / 12 / 2017

Konferencja o Poli Negri | Call for papers

Do 15 lutego przyjmujemy zgłoszenia prelegentów na konferencję „Pola Negri – aktorka, ikona, legenda. W poszukiwaniu fenomenu gwiazdy”, która odbędzie się w FINA w dniach 19–20 kwietnia 2018.

Rok 2017 to bez wątpienia rok Poli Negri, w nim bowiem przypadła 120. rocznica urodzin i 30. śmierci aktorki, a także stulecie premiery Bestii, jedynego zachowanego filmu z pierwszego, polskiego okresu kariery gwiazdy. Z tej okazji Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny przeprowadziła restaurację cyfrową tego filmu – jego repremiera odbędzie się w kwietniu 2018 roku, w ramach corocznego Święta Niemego Kina.

Pola Negri będzie główną bohaterką zarówno obchodzącego swoje 15-lecie festiwalu, jak i międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez FINA przy wsparciu polskich filmoznawców z czołowych ośrodków akademickich, we współpracy z festiwalem Le Giornate del Cinema Muto w Pordenone i EYE Filmmuseum w Amsterdamie.

Konferencja ma być próbą opisu fenomenu Poli Negri, jej kariery i (z)mitologizowanej biografii z wielu perspektyw, forum wymiany najnowszych odkryć, ma zachęcać do zgłębiania różnych aspektów międzynarodowej kariery bohaterki i zadawania pytań, np. o dziedzictwo aktorki we współczesnym kinie, rolę, jaką w ukształtowaniu Negri jako artystki odegrali ludzie jej epoki czy wreszcie – wpływ gwiazdy na innych.

Informacje praktyczne

Dwujęzyczna, polsko-angielska konferencja odbędzie się w Warszawie, w głównej siedzibie FINA (ul. Wałbrzyska 3/5) w dniach 19–20 kwietnia 2018 i będzie jednym z wydarzeń towarzyszących Święta Niemego Kina. Udział w niej jest bezpłatny.  Uczestnicy będą też mogli wziąć udział w pokazach festiwalowych w kinie Iluzjon i innych wydarzeniach ŚNK.

Prosimy o przysyłanie abstraktów wystąpienia (maks.150-200 słów/2,5 tys. znaków) z proponowanym tematem i krótką notką biograficzną do 15 lutego 2018 roku na adres polaconference@gmail.com. Mile widziane krótkie streszczenie po angielsku.

Przykładowe tematy

Polskie początki kariery Poli Negri

Balet i teatr (Szkoła baletowa Warszawskich Teatrów Rządowych, Warszawskie Teatry Rządowe, Teatr Mały)
Nauczyciele i protektorzy (Honorata Leszczyńska, Kazimierz Hulewicz, Ryszard Ordyński)
Pierwsza polska gwiazda filmowa, jej (s)twórca (Aleksander Hertz) i następczyni (Jadwiga Smosarska)
Wytwórnia „Sfinks” i kultura filmowa na ziemiach polskich podczas I wojny światowej

Pola Negri w Niemczech

Max Reinhardt i jego teatr
Kurt Matull i Saturn-Film
Filmy Eugena Illésa
Twórczy duet: Pola Negri i Ernst Lubitsch

Pola Negri w Hollywood

Amerykańska kariera – porażka czy sukces?
Kariera Poli Negri a hollywoodzka maszyna medialno-promocyjna
Europejski wamp w Hollywood
Wizerunek Poli Negri w prasie emigracyjnej/polonijnej

Po przełomie dźwiękowym

Miejsce Ulicy potępionych dusz (1929) Paula Czinnera w filmografii Negri
Wczesne filmy dźwiękowe Negri
Powrót do Niemiec (1934-38)

Zachęcamy również do zainteresowania się takimi tematami jak:

Pola Negri jako inspiracja dla innych aktorek (naśladowczynie, parodystki)
Pola Negri jako trendsetterka, ikona mody i popkultury
Motywy taneczne w filmach Poli Negri na tle ówczesnych trendów
Ewolucja wizerunku publicznego/medialnego Poli Negri
Legenda Poli Negri – aktorka jako mieszkanka zbiorowej, przed i powojennej polskiej wyobraźni
Autokreacja: Pamiętnik gwiazdy (Memoirs of a Star, 1970), czyli przemilczenia i przeinaczenia biografii

Komitet naukowy

prof. Barbara Giza (Uniwersytet SWPS, FINA)
Paulina Haratyk (FINA)
dr Michał Oleszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Grzegorz Rogowski (FINA)
Elif Rongen-Kaynakçi (EYE Filmmuseum)
prof. Monika Talarczyk-Gubała (PWSFTviT)
Jay Weissberg (Le Giornate del Cinema Muto w Pordenone)
dr Elżbieta Wysocka (FINA)
Karolina Brzozowska – sekretarz
Katarzyna Wajda – sekretarz

Komitet organizacyjny (FINA)

Karolina Brzozowska
Paulina Haratyk
Katarzyna Mikstal
Michał Pieńkowski
Grzegorz Rogowski
Katarzyna Wajda
Elżbieta Wysocka