Aktualności
Książka „Stulecie pokolenia Kolumbów” w sklepie FINA
Data publikacji: 08 / 03 / 2022

Książka „Stulecie pokolenia Kolumbów” w sklepie FINA

W książce „Stulecie pokolenia Kolumbów” pod red. Prof. Barbary Gizy znalazły się teksty autorstwa m.in. prof. Jerzego Eislera, prof. Marcina Zaremby, prof. Barbary Gizy, prof. Katarzyny Mąki – Malatyńskiej, prof. Mariusza Guzka, a także badaczy z FINA i innych polskich ośrodków naukowych. Historycy, filmoznawcy i badacze kultury przyglądają się tematowi pokolenia Kolumbów, jego doświadczeniom, osiągnięciom i wpływowi na kulturę

Książka Stulecie pokolenia Kolumbów w formacie papierowym w sklepie FINA.

Książka Stulecie pokolenia Kolumbów w formacie e-book w sklepie FINA.

 

Kim są Kolumbowie? Jak dzisiaj rozumiemy to określenie? Jak postrzegamy pokolenie wojenne, do którego opinii i autorytetu odwołujemy się w życiu publicznym? Czy są dla nas Kolumbami, jak określił ich Roman Bratny, a przede wszystkim, czy sami zgadzają się z tym określeniem i co ono oznacza?

Początek dwudziestolecia międzywojennego jest dla polskiej historii symboliczny z kilku względów – jeden z nich to przyjście na świat roczników pokolenia, które później określono mianem Kolumbów.

Było ono pierwszym pokoleniem niepodległej Polski, w większości zdającym maturę w roku 1939 i wchodzącym w dorosłość w latach II wojny światowej, która odcisnęła na nim głębokie, niezatarte piętno.

W książce Stulecie pokolenia Kolumbów pod red. Prof. Barbary Gizy znalazły się teksty autorstwa m.in. prof. Jerzego Eislera, prof. Marcina Zaremby, prof. Barbary Gizy, prof. Katarzyny Mąki – Malatyńskiej, prof. Mariusza Guzka, a także badaczy z FINA i innych polskich ośrodków naukowych. Historycy, filmoznawcy i badacze kultury przyglądają się tematowi pokolenia Kolumbów, jego doświadczeniom, osiągnięciom i wpływowi na kulturę, ale także nieoczywistościom, rozbieżnościom między wiedzą historyczną o tej formacji a jej samopostrzeganiem i nadaną jej kategorią kulturową, z którą przedstawiciele tego pokolenia nie zawsze się zgadzali. Pytamy także o współczesną symboliczną rolę społeczną tego pokolenia.

 

Ilustracja: kadr z filmu Kanał, reż. A. Wajda