Aktualności
MEDIANUMERIC: SZKOLENIE NOWEGO POKOLENIA DZIENNIKARZY WE WSPÓŁPRACY Z FILMOTEKĄ NARODOWĄ – INSTYTUTEM AUDIOWIZUALNYM
Data publikacji: 17 / 03 / 2021

MEDIANUMERIC: SZKOLENIE NOWEGO POKOLENIA DZIENNIKARZY WE WSPÓŁPRACY Z FILMOTEKĄ NARODOWĄ – INSTYTUTEM AUDIOWIZUALNYM

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z przyjemością informuje, że przystąpiła do międzynarodowego projektu Erasmus+ MediaNumeric, którego celem jest szkolenie nowego pokolenia dziennikarzy do pracy z dużymi zbiorami danych i walki z dezinformacją

 

Jako nowoczesna instytucja ekspercka, której misją jest ochrona i promocja dziedzictwa audiowizualnego, FINA swoim zapleczem badawczym i archiwalnym, wnosi istotny wkład w projekt MediaNumeric. Jej zadaniem będzie współtworzenie merytorycznej koncepcji kursu oraz opracowywanie oraz organizacja szkoleń stacjonarnych i online. Eksperci FINA będą pełnić podczas szkoleń rolę trenerów i moderatorów. FINA będzie także odpowiedzialna za komunikację i udostępnianie informacji o programie oraz jego póżniejszą ewaluację.

Podstawowe zadanie Projektu Erasmus+ MediaNumeric to zapewnienie zasobów edukacyjnych umożliwiających szkolenie nowego pokolenia studentów dziennikarstwa i komunikacji. Uczestnicy programu MediaNumeric zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności pozwalające im przebrnąć przez gąszcz dużych zbiorów danych (big data) i odpowiednio je wykorzystać. Nauczą się także opowiadać historie wzbogacone o treści multimedialne i współtworzyć ekosystem dziennikarski mniej podatny na dezinformację. Na czele tej inicjatywy, w którą Unia Europejska zainwestowała milion euro, stoi konsorcjum zbudowane z uczelni, archiwów audiowizualnych, Francuska Agencja Prasowa i akcelerator z branży medialnej.

Cyfryzacja zmieniła wszystkie aspekty funkcjonowanie mediów — od sposobów tworzenia i rozpowszechniania treści, do interakcji z odbiorcą. Obywatele i dziennikarze w Europie mają dziś dostęp do największej „sieci wywiadowczej” w historii ludzkości. To bogactwo informacji z jednej strony otwiera możliwość opowiadania historii w oparciu o dane (data-driven journalism) i eksplorowania ogromnych archiwalnych baz danych. Z drugiej strony, pojawienie się nowych technologii przyniosło kolejne wyzwania – masowe i niekontrolowane rozpowszechnianie nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji. Zjawiska te sprawiły, że zawód dziennikarza uległ gruntownej przemianie.

Misją MediaNumeric będzie  wykształcenie nowego pokolenia dziennikarzy i storytellerów. Oferowany w ramach projektu program szkoleniowy ma za zadanie dostarczyć im narzędzi i kompetencji do stworzenia rzetelnego, opłacalnego, zaawansowanego technologicznie i opartego na odbiorcach „europejskiego ekosystemu medialnego”.

Cele projektu MediaNumeric:

– szczegółowe zrozumienie potrzeb branży medialnej i połączenie ich z ofertą edukacyjną uczelni wyższych;

– podkreślenie potencjału wykorzystywania dużych multimedialnych baz danych w dziennikarstwie opartym na danych oraz w storytellingu;

– stworzenie programu kompleksowego szkolenia medialnego;

– promowanie dialogu i porozumienia między branżami, angażując wszystkie zainteresowane strony w dyskusje na temat analizy i tworzenia mediów opartych na danych, badania faktów i krytyki źródeł;

– zapewnienie ciągłości programu szkoleń MediaNumeric — powstałe treści posłużą za podstawę materiałów edukacyjnych dostępnych za darmo online, w formie zintegrowanych kursów bądź pojedynczych modułów.

Więcej informacji

Więcej informacji i aktualności na temat MediaNumeric znajduje się na stronie projektu.

Kontakt

Rachel Somers Miles, The Netherlands Institute for Sound and Vision

E: info@medianumeric.eu

Organizacje partnerskie i źródło finansowania

Projekt MediaNumeric jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ na lata 2021–2023. Tworzy go konsorcjum utworzone przez czołowe organizacje ze świata nauki, branży medialnej i archiwów audiowizualnych z czterech państw członkowskich Unii Europejskiej: The Netherlands Institute for Sound and Vision (Holandia), Filmoteka Narodowa — Instytut Audiowizualny (Polska), Uniwersytet SWPS (Polska), AFP Agence France Presse (Francja), Inholland University (Holandia), INA Institut national de l’audiovisuel (Francja), Storytek (Estonia) i Fundacja EUscreen (Holandia).