Aktualności
Kierunek: Nowe filmoznawstwo
Data publikacji: 01 / 09 / 2020

Kierunek: Nowe filmoznawstwo

Uniwersytet SWPS otworzył rekrutację na filmoznawcze studia podyplomowe. FINA jest ich partnerem merytorycznym

Nowe filmoznawstwo to kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Jego adresatami są kinomani, którzy chcieliby rozwijać swoją pasję i zdobyć umiejętności praktyczne z nią związane. Podstawowym założeniem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Dlatego, obok przedmiotów teoretycznych i historycznych prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie, w programie znajduje się wiele kursów o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez praktyków (twórców, krytyków, pracowników organizacji i instytucji związanych z działalnością kinową, w tym ekspertów z FINA, która planuje także udostępnić na potrzeby zajęć dydaktycznych prowadzonych przez tych ekspertów swoje profesjonalne pracownie).

Oferta skierowana jest do:

 • nauczycieli, edukatorów filmowych;
 • pracowników instytucji kultury związanych z działalnością kinową;
 • organizatorów wydarzeń filmowych, przeglądów, festiwali etc.;
 • obecnych i przyszłych pracowników firm dystrybucyjnych;
 • obecnych i przyszłych właścicieli kinoteatrów, kinokawiarni;
 • pracowników instytucji kultury związanych z działalnością kinową;
 • dziennikarzy, blogerów;
 • filmowych geeków.

W czasie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w ramach obszarów:

 • wiedza na temat historii kina powszechnego i polskiego;
 • znajomość terminologii z zakresu wybranych gatunków i poetyk filmowych oraz teorii kina;
 • wiedza na temat związków kina z innymi dziedzinami życia, sztuki i nauki;
 • wiedza o celach, organizacji i funkcjonowaniu przykładowych instytucji zajmujących się finansowaniem wydarzeń kulturalnych związanych ze sferą kina;
 • umiejętność napisania tekstu analitycznego i krytycznego;
 • świadomość możliwości wykorzystania filmu w „pozafilmowym” działaniu (edukacja filmowa, kinoterapia);
 • znajomość prawnych i organizacyjnych aspektów działalności filmowej.

W programie:

  • Podstawy analizy i interpretacji filmu;
  • Podstawy krytyki filmowej;
  • Historia kina światowego;
  • Transformacje kina polskiego;
  • Kinoterapia;
  • Kino reżyserskie;
  • Konteksty współczesnego kina – telewizja i Internet;
  • Kuchnia filmowa (spotkania z reżyserami, scenarzystami);
  • Prawne aspekty działalności filmowej
  • Współczesne kino dokumentalne;
  • Kinowe oblicze współczesnych seriali;
  • Dystrybucja i promocja filmu.

Więcej na stronie SWPS.