Aktualności
Oświadczenie
Data publikacji: 09 / 03 / 2021

Oświadczenie

W związku z doniesieniami medialnymi podającymi nieprawdziwe przyczyny zawieszenia przeglądu filmowego „Herstorie na Dzień Kobiet”, którego emisja planowana była w dniach 4-8.03 br. na portalu ninateka.pl, publikujemy oświadczenie dotyczące zaistniałej sytuacji

Wydarzenie zostało wstrzymane z przyczyn formalnych, ponieważ do dnia jego planowanego rozpoczęcia umowa w sprawie jego współorganizacji nie została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji FINA. Szczegóły przeglądu ustalano pomiędzy redakcją Ninateki a Fundacją Her Docs w drodze roboczego kontaktu i pomimo niepodpisania umowy rozpoczęto działania zmierzające do uruchomienia przeglądu. Drugim powodem wstrzymania przeglądu był brak zakupionej licencji na zaplanowany pokaz filmu pt. Kate Nash: Underestimate the Girl.

Wątpliwości budzi też fakt określania planowanego przeglądu filmów Herstorie na Dzień Kobiet festiwalem, gdyż nie spełnia on podstawowych zasad funkcjonowania tego typu imprez – nie przeprowadzono oficjalnej selekcji filmów, nie powołano jury, nie planowano wręczać nagród oraz nie przedstawiono harmonogramu spotkań z twórcami czy wydarzeń towarzyszących.