Aktualności
Ponad 23 mln zł na digitalizację i rekonstrukcję polskich filmów
Data publikacji: 03 / 08 / 2022

Ponad 23 mln zł na digitalizację i rekonstrukcję polskich filmów

„C.K. Dezerterzy” Janusza Majewskiego, „Rozmowy kontrolowane” Sylwestra Chęcińskiego, „Znachor” Jerzego Hoffmana, „Wielka droga” Michała Waszyńskiego – takie tytuły znajdą się pośród filmów, których digitalizację i rekonstrukcję rozpoczęła Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt, na który FINA otrzymała ponad 23 mln zł ze środków Unii Europejskiej, zakłada udostępnienie online 200 przedwojennych i powojennych polskich filmów oraz 4800 materiałów okołofilmowych (m. in. plakatów, scenariuszy i fotosów)

Przedsięwzięcie pod nazwą „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” to inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach FINA poprzez nową platformę cyfrową. Dzięki innowacyjnej wyszukiwarce możliwy będzie szeroki dostęp do zgromadzonych i budowanych w przyszłości zasobów audiowizualnych Filmoteki oraz efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem materiałów filmowych i okołofilmowych. Przy tworzeniu nowego portalu FINA wykorzystane będą doświadczenia rządowego projektu otwartych zasobów kultury i nauki KRONIK@.

Kluczowym elementem projektu jest cyfryzacja zasobów archiwalnych Filmoteki w celu ich zabezpieczenia i efektywnego upowszechnienia. Łącznie zdigitalizowanych zostanie 200 filmów, a część z nich zostanie poddana pełnej rekonstrukcji. Co ważne, cyfryzacja obejmie 50 filmów przedwojennych, w tym taśmy z kolekcji nitro, zagrożone utratą z powodu postępującego rozpadu nośnika. Spośród dokonań polskiej kinematografii przedwojennej Filmoteka udostępni m.in. dzieła Michała Waszyńskiego, Henryka Szaro, Mieczysława Krawicza, Adama Krzeptowskiego czy Aleksandra Forda.

Polskie kino powojenne reprezentowane będzie w projekcie przez filmy m.in. Grzegorza Królikiewicza, Jerzego Hoffmana, Janusza Majewskiego Zbigniewa Kuźmińskiego, Sylwestra Chęcińskiego, Witolda Leszczyńskiego, Andrzeja Barańskiego, Waldemara Krzystka, Macieja Wojtyszki, Tomasza Zygadły czy Wojciecha Wójcika. Zaplanowano również digitalizację krótkich metraży, a także animacji tak uznanych twórców jak Piotr Dumała, Ryszard Czekała czy Julian Józef Antonisz. Digitalizacja obejmie również 4800 materiałów okołofilmowych, w tym m.in. scenariusze, scenopisy, plakaty oraz fotosy.

Realizacja projektu jest istotnym elementem ochrony, zabezpieczania i upowszechniania materiałów archiwalnych, który jest zgodny z misją statutową Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Zakończenie projektu inwestycyjnego planowane jest na październik 2023 roku.