Aktualności
Popkultura stosowana 3. Warsztaty ONLINE dla nauczycieli i edukatorów
Data publikacji: 08 / 04 / 2020

Popkultura stosowana 3. Warsztaty ONLINE dla nauczycieli i edukatorów

Warsztaty poprzez internetową platformę ZOOM poprowadzi kulturoznawca i filmoznawca Karol Jachymek

Współczesna popkultura, którą żyje dzisiejsza młodzież, wywołuje w nas wiele, często negatywnych, emocji. Wynikać one mogą między innymi z poczucia niezrozumienia czy wręcz wyobcowania, które odczuwamy skonfrontowani ze światem TikToka, memów, streamów, youtuberów czy internetowych mód. Jednocześnie jednak jest to rzeczywistość, wobec której nie jesteśmy w stanie, a nawet nie powinniśmy się dystansować. Funkcjonujemy przecież, nie do końca zdając sobie z tego sprawę, w samym jej epicentrum – we współczesnej klasie szkolnej. W czasie kolejnych warsztatów, wypełnionych nauką przez doświadczenie, praktycznymi ćwiczeniami i wspólną dyskusją, uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą zrozumieć im liczne popkulturowe praktyki oraz ich rolę w życiu współczesnej młodzieży. Poznają również wiele konkretnych zadań i przykładów, które w rezultacie mogą stać się dla nich inspiracją do codziennej pracy edukacyjnej z młodzieżą.

Cykl POPKULTURA STOSOWANA 3. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW wpisuje się w aktualną strategię prowadzoną przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, związaną m.in. z edukacją i upowszechnianiem wiedzy na temat filmów, mediów i innych utworów audiowizualnych. Działania podejmowane w jego ramach bezpośrednio korespondują również z Modelem Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej współprzygotowywanym m.in. przez Dział Badań i Rozwoju.

Proponowane tematy

1. NORMY, KONWENCJE, GATUNKI, CZYLI CZEGO NIE ROZUMIESZ NA TIKTOKU? 
(23.04.2020)
Warunkiem uczestnictwa w kulturze jest znajomość i umiejętność korzystania z określonych, obowiązujących w jej obrębie kodów. Zasada ta znajduje swoje wyraźne zastosowanie, gdy poddajemy refleksji wypowiedzi i praktyki medialne dzisiejszej młodzieży. Często są one bowiem oceniane jako niezrozumiałe, banalne czy obrazoburcze. Czy jednak tak jest w istocie? A może opinia ta wynika przede wszystkim z naszej niewystarczającej znajomości norm obowiązujących chociażby w świecie social mediów. W czasie zajęć wspólnie zmierzymy się więc z tym wyzwaniem, przyglądając się m.in. gatunkom obecnym na YouTubie, językowi memów, a także najczęstszym konwencjom, które napotkać możemy na TikToku.

 

2. NIE TYLKO BEKA, CZYLI PRZEKORNE OBLICZE POPKULTURY
(21.05.2020)
Świat młodzieżowych praktyk popkulturowych kojarzy się, skądinąd całkiem słusznie, z ogólnym brakiem powagi i ironicznym dystansem. Z pozoru wydawać się może, że jest to jego istotnym ograniczeniem, a nawet zubożeniem dostępnych w nim środków wyrazu. W rzeczywistości jednak bogactwo i zróżnicowanie (pozornie) ironicznych reakcji pozwala na budowanie bardzo złożonych znaczeń, świadczących o wysokich kompetencjach komunikacyjnych osób, które się nimi posługują. W czasie warsztatów przyjrzymy się więc różnorakim obliczom humoru, szyderstwa, przekory i kpiny (nie tylko) w Internecie, zastanawiając się równocześnie, jaką rolę wszystkie te praktyki odgrywają w życiu codziennym współczesnej młodzieży.

 

3. 50 TWARZY GUILTY PLEASURES, CZYLI O BOHATER(K)ACH WYOBRAŹNI ZBIOROWEJ
(9.06.2020)
Praktyki kulturowe współczesnej młodzieży bywają, niekiedy dosyć pochopnie, oceniane jako skupiające się przede wszystkim na treściach niszowych, odmiennych od tego, czym żyje „świat dorosłych”. W rzeczywistości jednak popkulturowy krajobraz naszej codzienności jest w wyraźnym stopniu całkiem wspólny. Często zamieszkują go bowiem zupełnie ci sami bohaterowie, poznani dzięki najbardziej popularnym serialom telewizyjnym, programom kulinarnym, reality shows czy listom przebojów. Tematem spotkania będzie zatem analiza tego, chętnie lekceważonego, wymiaru naszych (pop)kulturowych doświadczeń. W czasie warsztatu wspólnie zastanowimy się więc nad tym, co wyznacza granice obciachu, a także skąd się biorą i co o nas mówią nasze (wstydliwe, ale często podzielane niezależnie od wieku) przyjemności.

 

4. POWRÓT DO ATARI, CZYLI POPKULTUROWE WYMIARY NOSTALGII
(18.06.2020)
Świat popkultury postrzegany jest często jako obsesyjnie wręcz skoncentrowany na teraźniejszości – na tym, co najbardziej aktualne. Zarazem jednak jest to przecież rzeczywistość niekończących się powrotów, spojrzeń wstecz czy kolejnych wariantów. Świadczyć o tym może chociażby częsta obecność old-schoolowych gadżetów, technologii czy mody vintage w życiu współczesnej młodzieży, bez wątpienia będąca niezwykle istotnym elementem budowania jej wizerunku. Podobne procesy zauważyć można również w świecie wirtualnym, gdzie obiektem nostalgicznych powrotów stały się już nie tylko lata dziewięćdziesiąte, ale nawet, co z naszej perspektywy może wydać się dość zaskakujące, popkultura początku XXI wieku. W czasie warsztatów wspólnie przyjrzymy się zatem różnorodnym funkcjom, jakie w życiu współczesnej młodzieży pełni (popkulturowa) nostalgia, zastanawiając się równocześnie nad tym, w jaki sposób kształtuje ona nasz sposób patrzenia w i na przeszłość.

Zapisy

Ważna uwaga: zapisy przez formularz: https://forms.nina.gov.pl/popkultura-stosowana-warsztaty/
Zajęcia odbędą się ONLINE za pośrednictwem platformy ZOOM.

Maksymalna liczba osób: 30
Link do zajęć zostanie przesłać osobom zapisanym na warsztat.
Kontakt: ewa.korzeniowska@fina.gov.pl