Aktualności
POPKULTURA STOSOWANA 5. WARSZTATY ONLINE DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW
Data publikacji: 12 / 02 / 2021

POPKULTURA STOSOWANA 5. WARSZTATY ONLINE DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW

To już piąta edycja POPKULTURY STOSOWANEJ. Z tej okazji postanowiliśmy odrobinę odświeżyć jej formułę. Tym razem każde ze spotkań koncentrować się więc będzie wokół innego narzędzia, które stanie się następnie punktem wyjścia do szerszych rozważań na temat różnych fenomenów współczesnej kultury młodzieżowej

Współczesna popkultura, którą żyje dzisiejsza młodzież, wywołuje w nas wiele, często negatywnych, emocji. Wynikać one mogą między innymi z poczucia niezrozumienia czy wręcz wyobcowania, które odczuwamy skonfrontowani ze światem TikToka, Instagrama, memów, streamów, youtuberów czy różnych internetowych mód. Jednocześnie jednak jest to rzeczywistość, wobec której nie jesteśmy w stanie, a nawet nie powinniśmy się dystansować. Funkcjonujemy przecież, niekiedy nie do końca zdając sobie z tego sprawę, w samym jej epicentrum – we współczesnej klasie szkolnej. W czasie kolejnych warsztatów online, wypełnionych nauką przez doświadczenie, praktycznymi ćwiczeniami i wspólną dyskusją, uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę pozwalającą zrozumieć im liczne popkulturowe praktyki oraz ich rolę w życiu współczesnej młodzieży. Poznają również wiele konkretnych zadań i przykładów, które w rezultacie mogą stać się dla nich inspiracją do codziennej pracy edukacyjnej z młodzieżą.

Cykl POPKULTURA STOSOWANA 5. WARSZTATY ONLINE DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW wpisuje się w aktualną strategię prowadzoną przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, związaną m.in. z edukacją i upowszechnianiem wiedzy na temat filmów, mediów i innych utworów audiowizualnych. Działania podejmowane w jego ramach bezpośrednio korespondują również z Modelem Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej współprzygotowywanym m.in. przez Dział Badań i Rozwoju.

To już piąta edycja POPKULTURY STOSOWANEJ. Z tej okazji postanowiliśmy odrobinę odświeżyć jej formułę. Tym razem każde ze spotkań koncentrować się więc będzie wokół innego narzędzia, które stanie się następnie punktem wyjścia do szerszych rozważań na temat różnych fenomenów współczesnej kultury młodzieżowej.

Prowadzący

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych, komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i tworzenia innowacji społecznych. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Dzieci, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą, Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Autor książki Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych.

Harmonogram spotkań

  1. DISCORD, CZYLI KOMUNIKACJA (2 marca, wtorek, godz. 15.30)

Discord to platforma służąca do komunikacji. Podobnie jak Messenger, WhatsApp czy Houseparty chętnie wykorzystywana jest przez młodzież do prowadzenia rozmów, utrzymywania kontaktu, a także, co chyba szczególnie istotne, do budowania wzajemnych więzi i wzmacniania poczucia wspólnoty. Tematem warsztatów staną się więc praktyki komunikacyjne młodych osób. W czasie zajęć wspólnie przyjrzymy się zatem nie tylko działaniu najbardziej popularnych narzędzi, ale też językowi, konwencjom, modom i wyrażeniom, które kształtują sposoby porozumiewania się naszych uczniów i uczennic.

 

  1. INSTAGRAM, CZYLI WIZUALNOŚĆ (23 marca, wtorek, godz. 15.30)

Instagram jest aplikacją pozwalającą dzielić się z innymi obrazami. Jego potęga, jako jednej z najważniejszych platform społecznościowych współczesnego świata, zbudowana jest na sile wizualności. Podczas warsztatów zastanowimy się nad tym, dlaczego język obrazów stał się tak ważnym elementem kultury młodzieżowej i w jaki sposób możemy wykorzystać go w działaniach edukacyjnych.

 

  1. YOUTUBE, CZYLI KARIERA (20 kwietnia, wtorek, godz. 15.30)

YouTube to platforma służąca do publikowania materiałów wideo. Jest medium, które pozwala zbudować ogromną popularność – nie tylko samym prezentowanym treściom, ale również, choć może nawet przede wszystkim, osobom, które te treści tworzą, a następnie je udostępniają. W czasie warsztatów przyjrzymy się więc mechanizmom funkcjonowania tego portalu, a także zastanowimy się nad możliwościami, jakie stwarza w obszarze edukacji.

 

  1. TIKTOK, CZYLI KREATYWNOŚĆ (18 maja, wtorek, godz. 15.30)

TikTok jest platformą pozwalającą na tworzenie krótkich materiałów wideo. Przez tradycyjne media bywa traktowany z dużą dozą krytycyzmu, a w osobach niemających z nim większego doświadczenia często wywołuje niepokój albo, co najwyżej, pobłażliwość. W czasie warsztatów skupimy się jednak na zupełnie innej perspektywie. Przyjrzymy się TikTokowi jako narzędziu uwalniającemu kreatywność, wspierającemu działania twórcze i pozwalającemu zrozumieć konwencje i ironiczne gry tak chętnie podejmowane przez współczesną młodzież.

 

  1. TWITCH, CZYLI GRY (8 czerwca, wtorek, godz. 15.30)

Twitch to platforma służąca przede wszystkim do streamowania gier wideo. Aktywność graczy (i graczek) nadal, w powszechnym dyskursie, traktowana jest jako działanie raczej bezproduktywne, alienujące, a może nawet szkodliwe. W czasie warsztatów poddamy te, nieaktualne już w gruncie rzeczy, założenia weryfikacji. Popatrzymy na gry i ich język jako bardzo istotny element budowania doświadczenia kulturowego współczesnej młodzieży, pozwalający tworzyć wspólnoty, tożsamości, a także rozwijać szereg cennych kompetencji poznawczych i komunikacyjnych.

Zapisy

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem platformy Zoom. Po potwierdzeniu zapisu, najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanych warsztatów, uczestnicy i uczestniczki otrzymają link, który umożliwi im dostęp do zajęć.

Czas trwania warsztatów: ok. 2-2,5 godzin

Prowadzący: Karol Jachymek