Projekty
Projekty

Kategoria: Projekty edukacyjne

Dla naukowców i specjalistów Film Historia kina Kino polskie Kino współczesne Konteksty pozafilmowe Projekty edukacyjne Projekty międzynarodowe Projekty naukowe Projekty popularyzatorskie Konferencja naukowa „Polski film wyrusza w świat!”
Dla nauczycieli Edukacja Kultura cyfrowa Projekty edukacyjne Dzieci i młodzież online. Instrukcja obsługi
Dla uczniów Kino polskie Projekty edukacyjne Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Dla rodzin z dziećmi Dla uczniów Film Kino polskie Kino zagraniczne Projekty edukacyjne Projekty popularyzatorskie Spotkania Filmoniada | Dyskusyjny Klub Filmowy
Dla uczniów Film Projekty edukacyjne W małym kinie | Pokazy filmowe dla dzieci
Dla nauczycieli Nowe media i technologie Projekty edukacyjne Warsztaty Człowiek 2.0 | Nowe szkolenia dla nauczycieli
Archiwizacja Digitalizacja Dla nauczycieli Dla naukowców i specjalistów Dla twórców Festiwale Koprodukcje Nowe media i technologie Projekty artystyczne Projekty edukacyjne Projekty internetowe Projekty międzynarodowe TuEuropeana 2018
Dla rodzin z dziećmi Dla uczniów Film Historia kina Kino zagraniczne Projekty artystyczne Projekty edukacyjne Projekty internetowe Projekty popularyzatorskie Warsztaty Wystawy 90 lat z Myszką Miki w FINA
fot. Jerzy Troszczyński / FOTOTEKA FINA
Archiwizacja Film Nowe media i technologie Projekty artystyczne Projekty edukacyjne Rodzaj projektu Temat projektu Wydawnictwa Osiedlowe akcje | Bloki w kulturze
Dla nauczycieli Nowe media i technologie Projekty edukacyjne Projekty popularyzatorskie Warsztaty Pracownia 2.0 | Cykl szkoleń dla nauczycieli