Projekt
Człowiek 2.0 | Nowe szkolenia dla nauczycieli

Człowiek 2.0 | Nowe szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału w nowych szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe i medialne niezbędne w procesie nauczania. Warsztaty przygotowane stanowią kontynuację – w rozszerzonej formule – wcześniejszego kursu Pracownia 2.0.

W nowym cyklu skupimy się zarówno na komponencie psychologicznym, jak i na komponencie narzędziowym nauczania w środowisku nowych technologii. Kurs będzie miał charakter modułowy, co umożliwi uczestnikom wybór interesujących ich szkoleń. Można je potraktować jako indywidualne dwudniowe zjazdy albo jako cykl rozpoczynający się w marcu, zakończony podsumowaniem w czerwcu i przejściem do nowych tematów od września.

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także animatorów kultury, pracowników bibliotek i innych osób, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży.

Unikalna formuła cyklu zakłada połączenie dwóch odmiennych, ale dopełniających się sposobów ujmowania relacji człowieka z nowymi technologiami:

Perspektywa dydaktyczna

W ramach modułu uczestnicy i uczestniczki poznają narzędzia cyfrowe, które mogą uatrakcyjnić ich zajęcia oraz pomóc w realizacji celów edukacyjnych. Zapraszamy także do szerszego spojrzenia na kwestie obecności technologii w szkole. Pojęcia, które będą tworzyć horyzont naszej kilkumiesięcznej współpracy to m.in. edukacja medialna, gamifikacja, design thinking. Z metodyki design thinking będą wynikać dwie kluczowe dla naszej współpracy zasady: gotowość do testowania swoich pomysłów, rozwiązań oraz dzielenia się z innymi wynikami tych testów. W ramach cyklu pojawią się więc zadania domowe, które będą polegały na przetestowaniu zdobytych na warsztatach umiejętności i podzieleniu się z innymi uczestnikami swoimi doświadczeniami. Ważnym elementem spotkań będzie także dyskusja. Obecność smartfonów w szkole, nowe trendy w edukacji medialnej, co jest, a co nie jest uzależnieniem od Internetu, aktywność dzieci w mediach społecznościowych – to tylko niektóre tematy. By umożliwić uczestnikom i uczestniczkom zdobycie różnorodnych doświadczeń oraz zapoznanie się z wieloma perspektywami, wybrane zajęcia będą prowadzone przez różnych prowadzących. Za moduł dydaktyczny odpowiada trenerka Karolina Szczepaniak.

Perspektywa psychologiczna 

W ramach modułu poszerzymy i uporządkujemy zagadnienia dotyczące wiedzy o człowieku i uniwersalnych mechanizmów wyjaśniających jego zachowania – także w cyfrowym kontekście. Celem tego modułu jest stworzenie przez uczestników „rusztowania” dla wiedzy i kompetencji kształtowanych podczas dydaktycznej, bardziej narzędziowej części cyklu. Podczas zajęć korzystamy z wykładów, dyskusji, ćwiczeń, demonstracji, jak również formy typowo treningowej i pracy nad własnymi doświadczeniami uczestników. Zależy nam na poszerzeniu świadomości (i samoświadomości) uczestników w zakresie tego, „jak działają ludzie” (zarówno uczniowie, jak i nauczyciele), jakie mechanizmy psychologiczne mogą wyjaśniać nasze myślenie, odczuwanie i zachowanie, jak może się to przekładać na szanse, zagrożenia i wyzwania związane z nowymi technologiami. Za projekt i merytoryczny nadzór nad tą częścią warsztatów odpowiada psycholożka – dr Dorota Żelechowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Cykl szkoleń “Człowiek 2.0” został objęty patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

 

undefined