Projekt
Music in Movement | Andriessen, Boulez, Pärt, Serocki

Music in Movement | Andriessen, Boulez, Pärt, Serocki

Music in Movement to interaktywny przewodnik po życiu i twórczości czterech wybitnych kompozytorów współczesnej muzyki klasycznej: Louisa Andriessena, Pierre’a Bouleza, Arvo Pärta i Kazimierza Serockiego. Poprzez przystępne tematy, quizy i, przede wszystkim, bogactwo prezentowanej muzyki, MiM chce dotrzeć do szerokiej publiczności w nowy i zajmujący sposób. Również użytkownicy z przygotowaniem muzycznym będą mogli odkrywać ciekawe historie oraz wysłuchać lub obejrzeć wyjątkowe materiały archiwalne.

.

Music in Movement tworzy nowy kanał online prezentujący twórczość czterech kompozytorów oraz ich wpływ na europejski krajobraz muzyczny XX i XXI wieku. Projekt skupia się na czterech wybitnych osobowościach: Louisa Andriessena (1939, Holandia), Pierre’a Bouleza (1925–2016, Francja), Arvo Pärta (1935, Estonia) oraz Kazimierza Serockiego (1922–1981, Polska). Reprezentują oni różne kraje i kultury europejskie, a ich twórczość odzwierciedla – w sposób jak najpełniejszy – cały szereg technik, stylów i estetyk kompozytorskich. W przyszłości planuje się rozszerzenie projektu na inne kraje europejskie.

,,

Postrzegam muzykę jako pewien rodzaj ciągłości, jako wielkie drzewo… Oczywiście, jest wiele gałęzi, wiele różnych kierunków. Wydaje mi się, że muzyka podlega ciągłej ewolucji, że nie ma nic bezwzględnie ustalonego i sztywno określonego.

– Pierre Boulez

,,

Projekt tworzy wyjątkową możliwość międzynarodowej prezentacji wspólnego dziedzictwa muzycznego Europy, w tym również poprzez warsztaty i działania online. MiM jest adresowany do użytkowników wykształconych muzycznie, jednocześnie zaspokajając potrzeby szerszej publiczności zainteresowanej kulturą. MiM bada, w jaki sposób krajobrazy muzyczne mogą łączyć się ze zjawiskami społecznymi, takimi jak migracje oraz wolny przepływ idei.

Współczesna muzyka klasyczna jest często określana jako „trudna w odbiorze”, dlatego też musi być przedstawiana w sposób interesujący i angażujący odbiorcę. MiM czyni to, umieszczając ją w kontekście kontekstu kulturalnego i społeczno-politycznego XX i XXI wieku. Portal stworzony w ramach projektu zaprasza swoich użytkowników do odkrywania biografii kompozytorów, ich reprezentatywnych dzieł, materiałów video, manuskryptów, opublikowanych partytur i fotografii. Z pomocą specjalnie zaprojektowanych narzędzi i starannie wybranych opowieści portal pozwala użytkownikom swobodnie i niezależnie identyfikować związki pomiędzy czterema kompozytorami.

W projekcie chodzi o zaprezentowanie kontekstu informacji. Zakładka Musical Crossroads (Muzyczne skrzyżowania) pokazuje na wykresie rozmaite powiązania i umożliwia śledzenie związków między kompozytorami, wydarzeniami oraz ośrodkami muzycznymi, łącząc ze sobą dane ogólnie dostępne w internecie. Za pomocą internetowego quizu, glosariusza oraz specjalnie opracowanych materiałów, MiM wyjaśnia kluczowe pojęcia dotyczące współczesnych trendów, stylów i technik kompozytorskich, przybliżając je publiczności.

Wreszcie, chociaż muzyka mówi sama za siebie, grupa artystów światowej sławy zgodziła podzielić się komentarzami, refleksjami oraz anegdotami dotyczącymi kompozytorów. Björk, Steve Reich, Kronos Quartet, Jerzy Hoffman i Jaap Drupsten i inni będą dyskutować o ideach oraz wspomnieniach związanych z wielkimi dziełami, omawiać wpływ czterech kompozytorów na kulturę oraz dzielić się historiami mało znanymi publiczności.

,,

Jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie świata i sztuki jest dogłębne zrozumienie historii. Prawdziwy postęp w twórczym myśleniu opiera się na wiedzy o przeszłości. Dlatego też gorąco wspieram wszelkie wysiłki na rzecz udostępniania archiwów w formacie audio i wideo za pomocą tego portalu.

– Louis Andriessen

,,

Strona projektu

Strona na Facebooku

Trzej kompozytorzy

Projekt MiM powstał z inspiracji serwisem Trzej kompozytorzy, kolekcją specjalną opublikowaną w 2013 przez Narodowy Instytut Audiowizualny, poświęconą twórczości Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Projekt był nominowany do nagrody Archive Achievement Award – najważniejszej nagrody branżowej na świecie – w kategorii „Najbardziej innowacyjne zastosowanie archiwów”.

Partnerzy

Projekt został stworzony przez cztery czołowe instytuty zajmujące się zachowaniem i wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego – Holenderski Instytut Obrazu i Dźwięku; polską Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny; francuski l’Institut National de l’Audiovisuel; oraz estońskie Centrum Arvo Pärta. Instytucje te połączyły siły w celu stworzenia wyczerpującego przewodnika po życiu i twórczości największych europejskich kompozytorów współczesnej muzyki klasycznej.

Dwie agencje kreatywne – Rytm Interactive (Polska) oraz Frontwise (Holandia) – odpowiadają za kreację i produkcję portalu.

Projekt Music in Movement jest współfinansowany z Grantu na projekty międzynarodowe przyznawanego przez holenderski Fundusz Mondriaana (Mondriaan Fonds).

undefined