Projekt
TuEuropeana 2016

TuEuropeana 2016

Europeana to ponad 50 milionów materiałów archiwalnych pod jednym adresem internetowym. Jak i do jakich celów można z nich korzystać? Jak rozbudowywać polskie zbiory? Zapraszamy do udziału w serii edukacyjno-informacyjnych działań poświęconych tym zagadnieniom.

Europeana umożliwia dostęp do materiałów z bibliotek, muzeów, galerii i archiwów Europy – zarówno z najsłynniejszych, jak i tych mniej znanych. Na portalu można znaleźć przeszło pięćdziesiąt milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Polskie zbiory cyfrowe udostępniane do portalu Europeana to ponad dwa miliony książek i manuskryptów, zdjęć i obrazów, rzeźb, nut, filmów i utworów muzycznych, pamiętników i map pochodzących z kolekcji polskich instytucji, między innymi Biblioteki Narodowej, Federacji Bibliotek Cyfrowych (Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Celem projektu Tu Europeana jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału tej bogatej kolekcji zbiorów, ale także funkcjonalności i sposobów ponownego wykorzystania archiwów. Przygotowaliśmy serię działań edukacyjno-informacyjnych, koncentrujących się na trzech głównych obszarach: edukacji, przemysłach kreatywnych i instytucjach – właścicielach cyfrowych kolekcji archiwalnych. Wszystko zgodnie z misją Europeany:

Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budować na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwić do niego dostęp, aby każdy miał szansę wykorzystać je w pracy, do nauki lub po prostu dla zabawy.

Polska grupa robocza w Europeana Network

Europeana to nie tylko portal, lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network”. W ramach tej sieci przedstawiciele instytucji działają w różnorodnych grupach roboczych, prowadzą wspólne inicjatywy i dyskutują o bieżących problemach, co umożliwia im aktywne współtworzenie międzynarodowego projektu.

Aby przeciwdziałać rozproszeniu prac związanych z Europeaną w Polsce oraz braku współpracy poszczególnych polskich instytucji przekazujących zasoby do portalu, wzorując się na europejskiej „Europeana Network”, w 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjowało działalność lokalnej, polskiej grupy roboczej, która zrzesza instytucje kultury aktywnie zaangażowane we współpracę z europejskim portalem.Celem prac grupy roboczej jest wzmocnienie krajowego systemu komunikacji, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących współpracy z Europeaną oraz diagnozowanie (i próba rozwiązywania) problemów polskich instytucji kultury związanych ze współpracą z portalem, a wreszcie usprawnianie kontaktów z Fundacją Europeana.

Spotkania robocze odbywają się mniej więcej dwa razy do roku, a uczestniczą w nich zarówno przedstawiciele instytucji, która agreguje polskie zbiory do Europeany (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), jak i przedstawiciele instytucji kultury, którzy udostępniają zasoby w portalu www.europeana.eu (np. Muzeum Narodowe w Warszawie), a także biorą udział w pokrewnych projektach jak np. Europena280, Europeana Judaica czy też EUscreen (Narodowy Instytut Audiowizualny). Jednym z głównych zadań grupy roboczej w 2016 r. jest popularyzacja szerokiego udostępniania  zbiorów kultury on-line u oraz ich ponownego  wykorzystywania – m.in. w ramach cyklu warsztatów kierowanych do edukatorów i pracowników instytucji kultury. Wszystkich zainteresowanych pracami grupy roboczej prosimy o kontakt z koordynatorką – Agatą Krawczyk z MKiDN (e-mail: akrawczyk@mkidn.gov.pl).

Media społecznościowe Europeany

Facebook

Twitter

Pinterest

 

Ilustracja: Hamlet polski, Jan Malczewski, 1903, Muzeum Narodowe w Warszawie, PD

Remikslab | Warsztat

Warsztaty poświęcone cyfrowym zasobom Europeany oraz sposobom ich ponownego wykorzystania do celów edukacyjnych odbyły się w dniach 21–22 października 2016 w Lublinie w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Domu Słów.

W ramach warsztatów wykorzystywaliśmy szereg narzędzi służących do cyfrowego i analogowego remiksowania materiałów. Każdy uczestnik wziął udział w przygotowywaniu scenariuszy zajęć lub tworzeniu prototypów cyfrowych pomocy edukacyjnych. Ważnym elementem spotkania była też wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczkami oraz uczestnikami.

Prowadzący przygotowali cztery ścieżki dla uczestników warsztatów:

– cyfrowego opowiadania historii, w której uczestnicy będą wspólnie pracować nad tym, jak przy wykorzystaniu zdigitalizowanych zasobów tworzyć materiały przydatne w szkole i edukacji pozaszkolnej,

– fotografii, które obejmować będą przede wszystkim wykorzystanie edukacyjne materiałów ikonograficznych,

– dziedzictwa miejscowości z których pochodzą w trakcie których skupią się na sposobach cyfrowego przedstawiania miejsca,

– formy interaktywnego spaceru współprowadzonej przez pracowników ŻIH – na podstawie ich doświadczeń uczestnicy rozwiną umiejętności twórczej interpretacji zbiorów za pomocą ogólnie dostępnych, bezpłatnych narzędzi.

Całą wiedzę i metody pracy planujemy zebrać i opublikować po warsztatach w publikacji elektronicznej dostępnej na licencji Creative Commons.

Przewodnik powarsztatowy

W rezultacie warsztatów powstał przewodnik zawierający pomysły na to, jak wykorzystać materiały zgromadzone na europejskiej platformie cyfrowej Europeana w szkole i edukacji pozaformalnej. Zawiera przykłady interesujących zbiorów, którymi można posłużyć się podczas lekcji oraz przykładowe narzędzia cyfrowe, których można do tego celu użyć.

Pobierz przewodnik

Reportaż wideo

Fotorelacja

fot. Kamil Stępień, CC BY SA

Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury? | Warsztat

W Poznaniu w dniach 26–27 października odbył się warsztat poświęcony zasadom i dobrym praktykom dotyczącym udostępniania zasobów kultury w internecie, w szczególności na platformie Europeana.

Celem warsztatów było spojrzenie na proces udostępniana zbiorów przez instytucje kultury jak na usługę, którą instytucje te świadczą na rzecz społeczeństwa. Zastanawialiśmy się wspólnie, co wchodzi w skład ekosystemu takiej usługi, jakie działania należy podjąć aby ją dobrze zaprojektować i stworzyć wartość dla jej odbiorców, a także jak monitorować funkcjonowanie usługi, aby mieć pewność że jest ona realizowana w zgodzie z naszymi zamierzeniami i oczekiwaniami odbiorców.

Raport z warsztatów

Efektem warsztatów jest raport, który może być przydatny dla instytucji dopiero planujących profesjonalne udostępnianie zbiorów online:

Pobierz raport

Dostępny jest również polskojęzyczny opis zasad udostępniania materiałów w Europeanie (Europeana Publishing Framework):

Pobierz opis

Reportaż wideo

Fotorelacja

fot. Maciej Rutkowski, PCSS, CC BY-SA

 

Fashion | Europeana Challenge

Zapraszamy wszystkich projektantów, artystów, twórców, osoby zajmujące się dziedzictwem kulturowym, a także edukatorów do udziału w konkursie Second Europeana Challenge 2016 | Fashion. Najlepsze pomysły na biznes, produkt cyfrowy czy usługi wykorzystujące w kreatywny sposób otwarte zasoby Europeany i Europeany Fashion zostaną nagrodzone kwotą do 20 000 euro. Zwycięzcy otrzymają również wsparcie biznesowe i promocyjne w ramach realizacji swoich pomysłów.

Oczekiwania wobec produktu/usługi:

– cyfrowy charakter (nie ma ograniczenia co do formy!)

– związany/a z tematem konkursu (modą)

– wykorzystuje otwarte zasoby Europeany

– będzie gotowy/a przed 30 czerwca 2017

Przyjmowane będą pomysły na różnych etapach produkcji – od koncepcji przez produkt we wczesnym stadium aż po istniejące projekty, o ile mają dalszy potencjał biznesowy i są związane z tematem konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2016.

Ogłoszenie wyników konkursu: 19 grudnia 2016

Dla kogo?

Dla kreatywnych umysłów z całego świata! W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły kreatywne, zainteresowane projektowaniem inspirujących produktów cyfrowych i usług wykorzystujących zasoby kulturowego dziedzictwa cyfrowego.

Uwaga! Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać osobowość prawną.

Organizatorzy

Konkurs jest realizowany przez Fundację Europeana we współpracy z Europeana Fashion, i ma na celu promocję wśród osób związanych ze światem mody i wielbicieli cyfrowego dziedzictwa wykorzystania zebranych na platformie Europeana kolekcji.

Więcej informacji na stronie konkursu


Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”
PCSS

Żydowski Instytut Historyczny

Narodowy Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

Maria Drabczyk | Koordynatorka projektu

+48 505 275 965, maria.drabczyk(at)nina.gov.pl

Małgorzata Hermanowicz | Asystentka projektu

malgorzata.hermanowicz(at)nina.gov.pl

Agnieszka Wolak | Rzecznik prasowy NInA

+48 503 099 013, +48 22 380 49 75, agnieszka.wolak(at)nina.gov.pl

Biuro prasowe i promocja

media(at)nina.gov.pl, promocja(at)nina.gov.pl