Projekt
TuEuropeana 2018

TuEuropeana 2018

W ramach trzeciej edycji projektu TuEuropeana zapraszamy na szereg działań edukacyjno-informacyjnych wokół wykorzystania zasobów archiwalnych w materiałach edukacyjnych oraz strategicznego myślenia o cyfrowych zbiorach w instytucjach.

Europeana umożliwia dostęp do materiałów z bibliotek, muzeów, galerii i archiwów Europy – zarówno z najsłynniejszych, jak i tych mniej znanych. Na portalu można znaleźć przeszło pięćdziesiąt milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Polskie zbiory cyfrowe udostępniane do portalu Europeana to ponad dwa miliony książek i manuskryptów, zdjęć i obrazów, rzeźb, nut, filmów i utworów muzycznych, pamiętników i map pochodzących z kolekcji polskich instytucji, między innymi Biblioteki Narodowej, Federacji Bibliotek Cyfrowych (Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Celem projektu TuEuropeana jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału tej bogatej kolekcji zbiorów, ale także funkcjonalności i sposobów ponownego wykorzystania archiwów. Przygotowaliśmy serię działań edukacyjno-informacyjnych, koncentrujących się na trzech głównych obszarach: edukacji, przemysłach kreatywnych i instytucjach – właścicielach cyfrowych kolekcji archiwalnych. Wszystko zgodnie z misją Europeany:

Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budować na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwić do niego dostęp, aby każdy miał szansę wykorzystać je w pracy, do nauki lub po prostu dla zabawy.

Polska Grupa Robocza w Europeana Network

Europeana to nie tylko portal, lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network”. W ramach tej sieci przedstawiciele instytucji działają w różnorodnych grupach roboczych, prowadzą wspólne inicjatywy i dyskutują o bieżących problemach, co umożliwia im aktywne współtworzenie międzynarodowego projektu.

Aby przeciwdziałać rozproszeniu prac związanych z Europeaną w Polsce oraz braku współpracy poszczególnych polskich instytucji przekazujących zasoby do portalu, wzorując się na europejskiej „Europeana Network”, w 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjowało działalność lokalnej, polskiej grupy roboczej, która zrzesza instytucje kultury aktywnie zaangażowane we współpracę z europejskim portalem.Celem prac grupy roboczej jest wzmocnienie krajowego systemu komunikacji, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących współpracy z Europeaną oraz diagnozowanie (i próba rozwiązywania) problemów polskich instytucji kultury związanych ze współpracą z portalem, a wreszcie usprawnianie kontaktów z Fundacją Europeana.

Spotkania robocze odbywają się mniej więcej dwa razy do roku, a uczestniczą w nich zarówno przedstawiciele instytucji, która agreguje polskie zbiory do Europeany (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), jak i przedstawiciele instytucji kultury, którzy udostępniają zasoby w portalu www.europeana.eu (np. Muzeum Narodowe w Warszawie), a także biorą udział w pokrewnych projektach jak np. Europena280, Europeana Judaica czy też EUscreen (Filmoteka Narodowa –Instytut Audiowizualny). Jednym z głównych zadań grupy roboczej jest popularyzacja szerokiego udostępniania  zbiorów kultury on-line u oraz ich ponownego  wykorzystywania – m.in. w ramach cyklu warsztatów kierowanych do edukatorów i pracowników instytucji kultury. W tym celu, w 2016 roku grupa zainicjowała projekt TuEuropeana, którego koordynatorem został NInA (aktualnie FINA). Wszystkich zainteresowanych pracami grupy roboczej prosimy o kontakt z koordynatorką – Agatą Krawczyk z MKiDN (e-mail: akrawczyk@mkidn.gov.pl).

Media społecznościowe Europeany

Facebook

Twitter

Pinterest

 

Projekt TuEuropeana jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nauczyciel XXI wieku i nowe technologie w edukacji | Warsztaty edukacyjne

Zapraszamy edukatorów do tego, aby zmienili swoje lekcje w przygodę, korzystając w praktyce szkolnej z gry terenowej i mobilnego studia telewizyjnego.

Warsztaty edukacyjne TuEuropeana 2018 to zaprogramowany wspólnie z EduLab PCSS w Poznaniu cykl spotkań dla edukatorów otwartych na wykorzystanie w swojej pracy nowych technologii oraz zasobów archiwalnych. Program warsztatów będzie obejmował kompleksowe przybliżenie uczestnikom bogactwa archiwalnych repozytoriów cyfrowych (w tym Europeany, ale także polskich zasobów) oraz edukację na temat prawa autorskiego. Wskaże również możliwe sposoby ponownego wykorzystania archiwów przy użyciu ogólnie dostępnych technologii – darmowych aplikacji i innych narzędzi umożliwiających interaktywne, angażujące uczenie. Na koniec uczestnicy warsztatów stworzą zestaw nowych materiałów edukacyjnych wykorzystujących zasoby archiwalne i opartych o metody aktywizujące uczniów.

Przewodnik dla edukatorów

Cyfrowe zasoby kultury dla edukacji | Pobierz PDF

Program

Gdzie

Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS, ul. Zwierzyniecka 20, I piętro, Poznań

Warsztaty składają się z czterech stacjonarnych spotkań warsztatowych uzupełnionych dodatkowymi aktywnościami na platformie:

28 września 2018, 11.00–17.00 | Narzędziownik

18 października 2018, 11.00–17.00 | Zespół

21 listopada 2018, 11.00–17.00 | Aktywni i kreatywni

11 grudnia 2018, 11.00–17.00 | Produkt+

Program każdego ze spotkań będzie podzielony na bloki tematyczne. Każde z nich będzie zawierało wprowadzenie teoretyczne i praktyczne ćwiczenie wykorzystujące zdobytą wiedzę.

Zajęcia będą prowadzone są dwoma ścieżkami tematycznymi (jedna do wyboru przez uczestnika warsztatu):

Edukacyjna gra terenowa

Podczas której uczestnicy poznają pomysły, dobre praktyki, przykładowe scenariusze na udaną grę terenową w budynku i poza budynkiem szkolnym. Poruszymy następujące tematy:

– Gry w edukacji

– Opowiadanie historii – Fabuła, narracja, postaci

– Zespół – rola zespołu w projektach edukacyjnych

– Zarządzanie projektem 2.0

– Wykorzystanie narzędzi TIK w grze (wykorzystanie filmu, dźwięku)

– Archiwa jako źródła treści i inspiracji

Mobilne studio telewizyjne

Warsztaty, które podpowiedzą jak zorganizować studio telewizyjne lub opracować materiały filmowe. Prowadzący podzielą się technikami i pomysłami, ale przede wszystkim metodyką. Poruszymy następujące tematy:

– Reportaż, news, wywiad… podstawy gatunków dziennikarskich

– Jak zbudować mobilne studio filmowe (Model DIY)

– Podstawy montażu (DaVinci, iMovie)

– Artystyczne formy medialne (animacja, film poklatkowy)

– Narzędzia TIK

– Archiwa jako źródła treści i inspiracji

Szczegółowy program | Pobierz PDF

Galeria zdjęć

Organizatorzy

Organizatorami warsztatów są Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny oraz Laboratorium Szkoły Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

SEMINARIA | Dziedzictwo cyfrowe: strategie, wyzwania, korzyści

Zapraszamy na cztery dwudniowe spotkania seminaryjno-warsztatowe w Krakowie, Lublinie, Toruniu i Wrocławiu – skierowane do lokalnych i regionalnych instytucji kultury, które są zainteresowane udostępnianiem swoich zbiorów w internecie.

Pierwszego dnia zaprezentujemy sposoby, w jaki instytucje mogą przedstawiać swoje zbiory online, z naciskiem na udostępnianie zbiorów poza własnym serwisem internetowym. Wyzwania i strategie tego typu działań zostaną omówione na przykładzie platform o różnym zasięgu działania i charakterystyce: od poziomu regionalnego, poprzez krajowy, aż do europejskiego, i każdorazowo będą dopasowane do specyfiki działań instytucji.

Drugi dzień będzie miał charakter warsztatu dedykowanego tzw. myśleniu efektami (Impact Playbook) – metodologii stworzonej przez Fundację Europeana, zachęcającej instytucje do projektowego i długofalowego planowania swoich działań pod kątem kreowanego wpływu. W oparciu o przewodnik, uczestnicy warsztatu przejdą przez serię angażujących ćwiczeń, które pokażą im możliwe sposoby myślenia o wpływie i tworzonych przez instytucję efektach, także w kontekście potrzeb różnych grup odbiorców.

Myślenie efektami (Impact Playbook) | Pobierz PDF

Cyfrowe Kolekcje Kultury | Wywiady z przedstawicielami instytucji

Przy okazji seminariów nagraliśmy wywiady z przedstawicielami regionalnych instytucji, posiadających cyfrowe kolekcje online. Mówią w nich o swoich najciekawszych zbiorach, działaniach edukacyjnych czy sposobach korzystania ze zdigitalizowanych zasobów.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Pamięć Bydgoszczan. Archiwum Historii Mówionej

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Ośrodek „Brama Grodzka – teatr NN”

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Lubelskie Archiwum Cyfrowe

Książnica Kopernikańska w Toruniu

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Relacja wideo

Wrocław | 26-27 listopada 2018

Gdzie?

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Joliot-Curie 12, Wrocław

Partnerzy

Uniwersytet Wrocławski – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN)

Program

Pobierz program

Galeria zdjęć

fot. Mariusz Kupczak i Andrzej Malenda

 

Toruń | 25–26 października 2018

Gdzie?

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Jurija Gagarina 13, Toruń

Partnerzy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Biblioteka Uniwersytecka

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN)

Program

Pobierz program

Galeria zdjęć

fot. Piotr Kurek

Lublin | 12–13 lipca 2018

Gdzie?

Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN, ul. Grodzka 21

Partnerzy

Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN)

Program

Pobierz program

Galeria zdjęć

fot. Marcin Butryn

 

Kraków | 28–29 czerwca 2018

Gdzie?

Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK), Rynek Główny 25

Partnerzy

Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK)

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN)

Program

Pobierz 

Panel dyskusyjny

Ponadto w ramach patronatu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego nad Projektem TuEuropeana 2018, odbędzie się otwarty panel dyskusyjny: Doświadczanie dziedzictwa w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Muzea, biblioteki i archiwa w erze cyfrowej.

Galeria zdjęć

Fotorelacja z krakowskiego seminarium fot. Klaudyna Schubert

Fundacja Europeana
Misją fundacji jest zmiana świata w sztukę. Opierając się na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy, ułatwia ludziom dotarcie do archiwalnych zasobów i wykorzystanie ich w pracy, nauce i życiu codziennym. Działania fundacji przyczyniają się do rozwoju otwartego, kreatywnego i kompetentnego społeczeństwa. Europeana to nie tylko portal, lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network”.

PCSS
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy IChB PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Działalność PCSS obejmuje funkcje dostawcy mocy obliczeniowej, systemów archiwizacji, Internetu i usług sieciowych oraz centrum badawczo-rozwojowego w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w nauce, administracji publicznej, medycynie, oświacie, kulturze oraz sferze społecznej i w biznesie. PCSS jest również operatorem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz wieloletnim partnerem fundacji Europeana.

Międzynarodowe Centrum Kultury
Międzynarodowe Centrum Kultury to narodowa instytucja kultury, która prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, wypełniając misję dyplomacji publicznej poprzez międzynarodowy dialog w kulturze. MCK działa na wielu polach, łączy różne punkty widzenia, korzysta z dorobku wielu dziedzin, aby w sposób jak najbardziej szeroki i spójny móc dzielić się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym. Punktem wyjścia do działań MCK i rozważań na temat dziedzictwa jest Europa Środkowa.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest jedną z największych bibliotek w Polsce. Gromadzi około 3 mln dokumentów, publikacji i innych materiałów służących nauce i edukacji. Jest instytucją nowoczesną wdrażającą od lat 90. kolejne generacje elektronicznych usług informacyjnych zarówno dostępnych ze stron www biblioteki, jak i portali społecznościowych takich jak Facebook, czy YouTube. Biblioteka posiada bogate zbiory naukowe, kolekcje specjalne gromadzone w postaci analogowej oraz tysiące materiałów dostępnych tylko w formie elektronicznej (czasopisma, książki, zbiory specjalne). Zbiory te są udostępniane tradycyjnie i za pomocą sieci. Biblioteka Uniwersytecka nie tylko udostępnia informację i zasoby, ale także prowadzi badania naukowe i publikuje ich wyniki. Pracownicy biblioteki specjalizują się w badaniach nad historią Pomorza i Kujaw, kultury emigracji polskiej, bibliotekoznawstwa, naukoznawstwa, sztuką polską i innych.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych. Pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury w społeczeństwie. Misją biblioteki jest utrzymywanie najwyższego poziomu w celu aktywnego wspierania procesów naukowo–badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno–informacyjnych użytkowników zewnętrznych. Biblioteka Uniwersytecka korzysta z ponad trzystuletniego doświadczenia. Jej przyszłość to rozwijanie się w formie biblioteki hybrydowej, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, w której obowiązują zasady charakterystyczne dla uczącej się organizacji.

TuEuropeana 2017

Druga edycja projektu TuEuropeana, poprzez serię warsztatów i seminariów szukała odpowiedzi na pytania: Jak skorzystać z potencjału polskich i europejskich kolekcji cyfrowych? Jak zwiększyć ich widoczność w sieci? Jak twórczo je wykorzystać?

Tu Europeana 2016

Europeana to ponad 50 milionów materiałów archiwalnych pod jednym adresem internetowym. Jak i do jakich celów można z nich korzystać? Jak rozbudowywać polskie zbiory? Zapraszamy do udziału w serii edukacyjno-informacyjnych działań poświęconych tym zagadnieniom.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

Maria Drabczyk | Koordynatorka projektu

+48 505 275 965, maria.drabczyk(at)fina.gov.pl

Kamila Poznańska | Asystentka projektu

+48 600 371 591, kamila.poznanska(at)fina.gov.pl

Biuro prasowe i promocja

media(at)fina.gov.pl, promocja(at)fina.gov.pl