Projekt
TuEuropeana 2019

TuEuropeana 2019

Od czterech lat celem projektu TuEuropeana jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału polskich i europejskich cyfrowych kolekcji archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Europeana. Tegoroczna edycja projektu skupi się wokół kreatywnego wykorzystania zasobów archiwalnych zarówno przez twórców jak i edukatorów. Pokaże jak instytucje oddziałują na swojego odbiorcę, jak umiejętnie tworzyć narzędzia i projekty cyfrowe a także jak archiwa mogą służyć debacie o środowisku

Europeana umożliwia dostęp do materiałów z bibliotek, muzeów, galerii i archiwów Europy – zarówno z najsłynniejszych, jak i tych mniej znanych. Na portalu można znaleźć przeszło pięćdziesiąt milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Polskie zbiory cyfrowe udostępniane do portalu Europeana to ponad trzy miliony książek i manuskryptów, zdjęć i obrazów, rzeźb, nut, filmów i utworów muzycznych, pamiętników i map pochodzących z kolekcji polskich instytucji, między innymi Biblioteki Narodowej, Federacji Bibliotek Cyfrowych (Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Celem projektu TuEuropeana jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału tej bogatej kolekcji zbiorów, ale także funkcjonalności i sposobów ponownego wykorzystania archiwów. Przygotowaliśmy serię działań edukacyjno-informacyjnych, koncentrujących się na trzech głównych obszarach: edukacji, przemysłach kreatywnych i instytucjach – właścicielach cyfrowych kolekcji archiwalnych. Wszystko zgodnie z misją Europeany:

Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budować na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwić do niego dostęp, aby każdy miał szansę wykorzystać je w pracy, do nauki lub po prostu dla zabawy.

Europeana to nie tylko portal, lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network”. W ramach tej sieci przedstawiciele instytucji działają w różnorodnych grupach roboczych, prowadzą wspólne inicjatywy i dyskutują o bieżących problemach, co umożliwia im aktywne współtworzenie międzynarodowego projektu.

Projekt TuEuropeana został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i powierzony do realizacji Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu w 2016 roku. W jego realizację są zaangażowane polskie instytucje kultury na co dzień współpracujące z Fundacją Europeana, Głównym partnerem projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Więcej o Europeanie

Raport z 4. edycji projektu można pobrać klikając tutaj.

Europeana PRO

Facebook

Twitter

 

Projekt TuEuropeana jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grafika główna Projektu wykorzystuje prace: Jan Brueghel the Younger, Paradise with the Fall of Man, Mauritshuis, Holandia, domena publiczna;Fabryka papieru w Krapkowicach, Narodowe Archiwum Cyfrowe; Grażyna Rutowska, Kontenery na śmieci pod blokiem przy ul. Baczyńskiego 4, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

Nauczyciel XXI wieku i nowe technologie w edukacji | Warsztaty edukacyjne

Zapraszamy edukatorów do tego, aby zmienili swoje lekcje w przygodę, korzystając w praktyce szkolnej z gry terenowej i mobilnego studia telewizyjnego.

Warsztaty edukacyjne TuEuropeana 2019 to kontynuacja zaprogramowanego w 2018 roku wspólnie z EduLab PCSS w Poznaniu cyklu spotkań dla nauczycieli otwartych na wykorzystanie w swojej pracy nowych technologii oraz zasobów archiwalnych. Wzorem ubiegłorocznej edycji program warsztatów będzie obejmował kompleksowe przybliżenie uczestnikom bogactwa archiwalnych repozytoriów cyfrowych (w tym Europeany, ale także polskich zasobów) oraz edukację na temat prawa autorskiego. W czasie czterech spotkań warsztatowych, nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie: stosowania metod aktywizujących, metodyki pracy z TIK, wyszukiwania i twórczego przetwarzania danych, krytycznego weryfikowania treści, korzystania z wybranych narzędzi cyfrowych. Na koniec uczestnicy warsztatów stworzą zestaw nowych materiałów edukacyjnych wykorzystujących zasoby archiwalne i opartych o metody aktywizujące uczniów. Spotkania eksperckie uzupełnione zostaną o zajęcia on-line, realizowane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Akademii PCSS.

Przewodnik dla edukatorów

Cyfrowe zasoby kultury dla edukacji | Pobierz PDF

Reportaż z Europeany 2018

 

Program

Gdzie

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa

Kiedy

Warsztaty składają się z dwóch dwudniowych spotkań uzupełnionych zajęciami on-line.

Sesja I: 9-10 października

Sesja II: 21-22 listopada

Program każdego ze spotkań będzie podzielony na bloki tematyczne. Każdy z nich będzie zawierał wprowadzenie teoretyczne i praktyczne ćwiczenie wykorzystujące zdobytą wiedzę.

Zajęcia będą prowadzone dwoma ścieżkami tematycznymi (jedna do wyboru przez uczestnika warsztatu).


Studio gier z historią w tle

Edukacyjna gra terenowa, podczas której uczestnicy poznają pomysły, dobre praktyki, przykładowe scenariusze na udaną grę terenową w budynku i poza budynkiem szkolnym. Poruszymy następujące tematy:

Gry w edukacji

Opowiadanie historii – fabuła, narracja, postaci

Zespół – rola zespołu w projektach edukacyjnych

Zarządzanie projektem 2.0

Wykorzystanie narzędzi TIK w grze (wykorzystanie filmu, dźwięku)

Archiwa jako źródła treści i inspiracji

Program warsztatu do pobrania znajdziesz tutaj.

 

Interaktywne studio telewizyjne

Mobilne studio telewizyjne, warsztaty, które podpowiedzą jak zorganizować studio telewizyjne lub opracować materiały filmowe. Prowadzący podzielą się technikami i pomysłami, ale przede wszystkim metodyką. Poruszymy następujące tematy:

Reportaż, news, wywiad… podstawy gatunków dziennikarskich

Jak zbudować mobilne studio filmowe (Model DIY)

Podstawy montażu (DaVinci, iMovie)

Artystyczne formy medialne (animacja, film poklatkowy)

Narzędzia TIK

Archiwa jako źródła treści i inspiracji

Program warsztatu do pobrania znajdziesz tutaj.

Galeria zdjęć

fot. Bartek Syta

 

Organizatorzy

Organizatorami warsztatów są Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny oraz Laboratorium Szkoły Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

 

I. Europeana dla nauki | Warsztat dla bibliotekarzy akademickich

Celem serii 3-godzinnych warsztatów jest promocja i rozpowszechnienie Europeany w środowisku akademickim. Ich efektem ma być wykorzystanie przez bibliotekarzy wiedzy zdobytej podczas warsztatów do pracy ze studentami i doktorantami (podczas zajęć takich jak przysposobienie biblioteczne czy szkolenia dla studentów ostatniego roku, np. „Umiejętności informacyjne”). Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy akademickich pracujących w bibliotekach o profilu humanistycznym (biblioteki ogólnouczelniane lub wydziałowe) oraz instytutach na uczelniach wyższych technicznych/medycznych, które zajmują się nauką z pogranicza humanistyki.

Na warsztatach będzie można dowiedzieć się czym jest Europeana, jakie informacje agreguje, jak korzystać z portalu i jak wykorzystywać znalezione tam informacje.

 

Przewodnik

Zachęcamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM „Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego”.

Jego celem jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości w zakresie możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w kręgach akademickich oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa dostępnych w Internecie. Celem publikacji jest dostarczenie zarówno instytucjom dziedzictwa kulturowego, jak i badaczom know-how, przykładów dobrych praktyk, które wzmocnią współpracę między obydwiema stronami, oraz stymulowanie obiegu i ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w sektorze akademickim.

Europeana dla nauki | Pobierz prezentację

 

Warszawa | 2 grudnia 2019

Gdzie

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

Program

Program warsztatu można znaleźć tutaj.

 

Zdjęcia

fot. Kamila Poznańska

 

Wrocław | 8 listopada 2019

Gdzie

Uniwersytet Wrocławski, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26

Program

Program warsztatu można znaleźć tutaj.

 

Gdańsk | 10 października 2019

Gdzie

Biblioteka Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Program

Program warsztatu można znaleźć tutaj.

 

Organizatorzy

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN

 

II. WARSZTAT | Instytucja a odbiorcy. Świadome oddziaływanie oraz nowe technologie

25 września 2019 w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie odbył się jednodniowy warsztat przybliżający metody świadomego oddziaływania na otoczenie i odbiorców instytucji kultury, także poprzez umiejętne tworzenie projektów cyfrowych. Warsztat zaprezentował dwie metodologie stworzone na potrzeby instytucji kultury:

Kto

Warsztaty poprowadziły:

Maria Drabczyk – z wykształcenia socjolog i dyplomata kulturalny, od 5 lat odpowiedzialna za współpracę zagraniczną FINA w obszarze budowania dostępu i kreatywnego ponownego wykorzystania dziedzictwa cyfrowego do celów badawczych, edukacyjnych lub artystycznych. Członkini Rady Stowarzyszenia Sieci Europeana, koordynująca m.in. prace Europeana Impact Community. Wcześniej, współtwórczyni strony crowdfundingowej dla kultury Wspieramkulture.pl oraz ekspertka ds. stosunków międzynarodowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aleksandra Janus – kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury i członkini Zarządu w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności i wspiera je w otwartym dzieleniu się zasobami.

Karolina Szczepaniak – specjalistka ds. projektów IT w Centrum Cyfrowym, członkini zespołu Pracowni Otwierania Kultury, prawniczka oraz trenerka w obszarze nowych technologii. Przez kilka lat związana z Fundacją Panoptykon. Wykładowczyni na School of Ideas, kierunku studiów na Uniwersytecie SWPS. W Centrum Cyfrowym prowadzi projekty IT realizowane w ramach programu Pracownia Otwierania Kultury. Koordynuje również projekty promujące polityki otwartej edukacji.

Program

Program warsztatu można znaleźć tutaj.

Organizatorzy

Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny oraz Centrum Cyfrowe

Galeria zdjęć

fot. Bartłomiej Zborowski

I. (RE)Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe | Konkurs na plakat

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat o tematyce ekologicznej, wykorzystujący i kreatywnie przetwarzający zasoby archiwalne. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie plakatu wykorzystującego lub inspirowanego cyfrowymi archiwalnymi zasobami dostępnymi za pośrednictwem europejskiej platformy Europeana oraz polskich repozytoriów cyfrowych.

Wyniki konkursu

27 listopada 2019 jury konkursu (RE):Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe postanowiło przyznać:

Nagrodę główną dla ​Martyny Berger za plakat FolioFish

Wyróżnienie za wartość artystyczną plakatu dla​ Honoraty Bialic za plakat Wymieranie – rozdział VI

Wyróżnienie za kreatywne wykorzystanie archiwalnych zasobów cyfrowych dla ​Julii Rogóż

Wyróżnienie za nawiązanie do ekologicznej tematyki konkursu dla​ Aleksandry Humeniuk za plakat Jeden na osiem

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za twórcze podejście do Cyfrowych Archiwów.

Protokół z prac jury | Pobierz PDF

O konkursie

Ideą konkursu jest pokazanie potencjału ponownego, kreatywnego wykorzystania pochodzących z różnych kolekcji cyfrowych, archiwów w różnych twórczych kontekstach. Tematyka konkursu nawiązuje do zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. Zadaniem twórców będzie stworzenie plakatu popularyzującego temat ekologii w świadomości społecznej.

Konkurs skierowany jest do twórców: studentów ASP, młodych profesjonalistów (do 30 roku życia) i amatorów zajmujących się malarstwem, grafiką lub wzornictwem.

Prace konkursowe można przesyłać na adres kamila.poznanska@fina.gov.pl między 14 października a 20 listopada 2019 roku. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 2 projekty. Warunkiem przyjęcia pracy jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Zwycięzcy (nagroda główna oraz 3 wyróżnienia) otrzymają nagrody pieniężne zgodnie z regulaminem (nagroda główna 5 tyś. zł) oraz możliwość prezentowania pracy na platformie sprzedażowej Wall-being.

Jury: Agata Królak, Beata Śliwińska, Katarzyna Głogowska (Wall-Being), Małgorzata Szynkielewicz (Fundacja Europeana), Agata Nowotny (badaczka dizajnu, kuratorka wystaw), Sebastian Durbacz (FINA).

UWAGA! Z powodu dużej ilości zgłoszeń wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 27.11.2019.

Wyniki konkursu | Pobierz PDF

Lista zakwalifikowanych uczestników konkursu | Pobierz PDF

Regulamin konkursu | Pobierz PDF

II. Warsztaty

Dodatkowo, w ramach projektu, na czterech wybranych polskich uczelniach artystycznych: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków odbędą się spotkania ze studentami dotyczące następujących bloków tematycznych:

1) polskie i międzynarodowe archiwalne repozytoria cyfrowe

2) kreatywne przetwarzanie cyfrowych kolekcji

3) prawo autorskie dla twórców

 

POZNAŃ | 25 października 2019

Gdzie

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, ul. 23 Lutego 20, sala 02, bud. B

Program

Program warsztatów można znaleźć tutaj.

Zdjęcia

fot. Jadwiga Subczyńska

 

GDAŃSK | 4 listopada 2019

Gdzie

Patio Akademii Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk

Program

Program warsztatów można znaleźć tutaj.

Zdjęcia

fot. Mariusz Kopczyński

 

WARSZAWA | 7 listopada 2019

Gdzie

Akademia Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5, wydział Grafiki

Program

Program warsztatów można znaleźć tutaj.

Zdjęcia

fot. Kamila Poznańska/FINA

Prowadzący

Warsztaty poprowadzą eksperci prawa autorskiego FINA i Centrum Cyfrowego oraz artystki Agata Królak i Beata Śliwińska aka Barrakuz.

Agata Królak projektuje i ilustruje dla dzieci w każdym wieku. Jest laureatką plebiscytu MUST HAVE Festiwalu Łódź Design, nagrody KTR, wyróżnień IBBY i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jej ilustracje były prezentowane na festiwalach i wystawach m.in. w Nowym Jorku, Tokyo, Londynie, Brukseli i Paryżu.

Beata Śliwińska zajmuje się postprodukcją graficzną sesji modowych, projektowaniem okładek płyt muzycznych, okładek książek, ilustracji, oprawy graficznej wydarzeń kulturalnych, koncertów, a także identyfikacji wizualnych. Tworzyła m.in. dla: Facebooka, Orange Polska, Levisa i Adidasa.

Udział w warsztacie nie jest konieczny do wzięcia udziału w konkursie.

Poznaj Creative Commons – licencje, dzięki którym możesz legalnie publikować swoje prace i korzystać z zasobów archiwalnych.

https://rightsstatements.org/page/1.0/?language=pl#collection-nc

https://creativecommons.org/licenses/

Organizatorzy

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny oraz sklep internetowy Wall-being.

Fundacja Europeana
Misją fundacji jest zmiana świata w sztukę. Opierając się na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy, ułatwia ludziom dotarcie do archiwalnych zasobów i wykorzystanie ich w pracy, nauce i życiu codziennym. Działania fundacji przyczyniają się do rozwoju otwartego, kreatywnego i kompetentnego społeczeństwa. Europeana to nie tylko portal, lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network”.

PCSS
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy IChB PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Działalność PCSS obejmuje funkcje dostawcy mocy obliczeniowej, systemów archiwizacji, Internetu i usług sieciowych oraz centrum badawczo-rozwojowego w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w nauce, administracji publicznej, medycynie, oświacie, kulturze oraz sferze społecznej i w biznesie. PCSS jest również operatorem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz wieloletnim partnerem fundacji Europeana.

Centrum Cyfrowe
Pracownia Otwierania Kultury
Centrum Cyfrowe/Pracownia Otwierania Kultury (www.otwartakultura.org) to inicjatywa Centrum Cyfrowego (www.centrumcyfrowe.pl), która ma na celu wspieranie instytucji kultury w umiejętnym wykorzystywaniu i tworzeniu narzędzi i projektów cyfrowych. Jest to ważny element misji Centrum Cyfrowego jako organizacji działającej na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego, wykorzystując narzędzia cyfrowe i modele współpracy oparte na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wall-being
sklep internetowy

Wall-being to sklep internetowy z oryginalnymi, starannie wyselekcjonowanymi plakatami polskich artystów. W kolekcji znajduje się ponad 700 niepowtarzalnych wzorów, które łączy kreatywność i wyrazisty styl. Z wall-being współpracuje kilkudziesięciu nagradzanych i utytułowanych twórców plakatów, ilustracji książkowych i prasowych m.in. Beata Śliwińska ‘Barrakuz’, Agata Królak, Aleksandra Morawiak, Magdalena Pankiewicz, Anna Rudak czy Jan Kallwejt.

www.wallbeing.com

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (UAP) jest wiodącą uczelnią artystyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, na którą co roku stara się o przyjęcie coraz większa liczba kandydatów z całego świata. Założona w czynie społecznym przez mieszkańców Poznania, początkowo jako Szkoła Zdobnicza, w 1921 roku została upaństwowiona i nazwana Państwową Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Studia na UAP to doświadczenie najlepszych tradycji sztuki, ujętych w nieustannie ewoluujące kanony estetyczne, projektowe oraz teoretyczne Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, dzięki wytężonej pracy całej społeczności akademickiej, jest jedynym uniwersytetem spośród wyższych szkół plastycznych w kraju oraz prężnie rozwijającym się ośrodkiem kulturalnym o znaczeniu ponadregionalnym.

uap.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsk została założona w 1945 w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych, w późniejszym okresie przemianowana na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (PWSSP). W 1954 siedzibę PWSSP przeniesiono z Sopotu do Gdańska, do odbudowanej Wielkiej Zbrojowni. W 1968 uczelnia zyskała nowe, modernistyczne skrzydło według projektu profesora uczelni Ryszarda Semki. Od 1996 posiada status Akademii Sztuk Pięknych.

PATIO
PATIO to przestrzeń pro-kulturalna w Gdańsku, dedykowana bezpłatnym, otwartym wydarzeniom z dziedziny sztuki, designu i kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Otwarte i bezpieczne miejsce dla szerokiej grupy odbiorców, którzy pragną obcować ze sztuką na co dzień.

TuEuropeana 2018

W ramach trzeciej edycji projektu TuEuropeana zaprosiliśmy na szereg działań edukacyjno-informacyjnych wokół wykorzystania zasobów archiwalnych w materiałach edukacyjnych oraz strategicznego myślenia o cyfrowych zbiorach w instytucjach.

TuEuropeana 2017

Druga edycja projektu TuEuropeana, poprzez serię warsztatów i seminariów szukała odpowiedzi na pytania: Jak skorzystać z potencjału polskich i europejskich kolekcji cyfrowych? Jak zwiększyć ich widoczność w sieci? Jak twórczo je wykorzystać?

Tu Europeana 2016

Europeana to ponad 50 milionów materiałów archiwalnych pod jednym adresem internetowym. Jak i do jakich celów można z nich korzystać? Jak rozbudowywać polskie zbiory? Zapraszamy do udziału w serii edukacyjno-informacyjnych działań poświęconych tym zagadnieniom.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Maria Drabczyk | Koordynatorka projektu
+48 505 275 965, maria.drabczyk(at)fina.gov.pl

Kamila Poznańska | Asystentka projektu
+48 600 371 591, kamila.poznanska(at)fina.gov.pl

Biuro prasowe i promocja
media(at)fina.gov.pl, promocja(at)fina.gov.pl