Projekt
Twórcy osobni | Cykl pokazów i spotkań

Twórcy osobni | Cykl pokazów i spotkań

Przegląd filmowy „Twórcy osobni” to prezentacja dorobku polskich reżyserów realizujących autorskie kino artystyczne.

W ramach cyklu przybliżymy dzieła wizjonerów kina wiernych swojemu stylowi i językowi filmowemu. Reżyserów, których nie sposób wpisać w żadne nurty i gatunki. Z tego powodu ich filmy bywały niezrozumiane, niedoceniane, by dopiero po latach uzyskać status arcydzieła zmieniającego obraz polskiej, a nawet światowej kinematografii. Projekcje uzupełnią spotkania z twórcami filmów lub filmoznawcami specjalizującymi się w twórczości poszczególnych reżyserów.

– Tomasz Kolankiewicz