Aktualności
Przewodnik audiowizualny. Warsztaty nie tylko filmowe
Data publikacji: 23 / 08 / 2019

Przewodnik audiowizualny. Warsztaty nie tylko filmowe

Żyjemy w czasach kultury audiowizualnej. Zewsząd otaczają nas obrazy i dźwięki. Chodzimy do kina, oglądamy filmy i seriale w Internecie. Podziwiamy teledyski i nagrania z koncertów. Obserwujemy reklamy. Korzystamy z mediów społecznościowych. Śledzimy vlogi. Wszystkie te media mogą nam pomóc lepiej poznać i zrozumieć świat. Nie zawsze jednak posiadamy właściwe kompetencje do ich odbioru. A rzeczywistość audiowizualna potrafi nieść ze sobą całkiem sporo pułapek. Do udziału w zajęciach z cyklu „Przewodnik audiowizualny. Warsztaty nie tylko filmowe” zapraszamy zorganizowane grupy uczniów w wieku 12-19 lat.

W czasie angażujących warsztatów wspólnie przyjrzymy się rzeczywistości medialnej, w której funkcjonujemy każdego dnia. Celem będzie zdobycie umiejętność analizy i krytycznego odbioru nie tylko filmów, ale także innych utworów audiowizualnych. Wszystkie tematy i problemy poruszane podczas zajęć są zgodne z podstawą programową i mogą posłużyć także jako rodzaj wstępu i przygotowania do egzaminu maturalnego i kończącego edukację w szkole podstawowej.

Jeden temat to jedne 3 godzinne zajęcia. Prosimy o wybór tematu oraz terminu.

Proponowane tematy

1. Język filmu

Co to znaczy zrozumieć film? Czy język filmu ma swoją gramatykę? A jeśli tak, to dlaczego warto się jej nauczyć? W czasie zajęć wspólnie z uczniami przyjrzymy się wybranym zagadnieniom z zakresu historii kina i na przykładach ćwiczyć będziemy naszą zdolność opisu, rozumienia i interpretacji przekazu filmowego.

2. Audiowizualność. Zwroty i przełomy

Co oznacza termin audiowizualność? Jak pod wpływem kolejnych wynalazków, by wymienić tylko fotografię, film, telewizję, komputer i Internet, zmieniał się nasz sposób opisu i rozumienia rzeczywistości? Podczas warsztatów razem z uczniami zastanowimy się nad historią audiowizualności i porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób najważniejsze przełomy technologiczne ukształtowały nasz dzisiejszy odbiór kultury.

3. W stronę popkultury

Do czego może nam się przydać wiedza o superbohaterach? Dlaczego rozumienie popkultury jest ważne? W jaki sposób wpływa ona na nasze wybory, gusty i zachowania? W czasie tych zajęć, wraz z uczestnikami warsztatów, wspólnie przyjrzymy się najczęstszym praktykom, wątkom i toposom obecnym w popkulturze. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób kształtuje ona nasz odbiór otaczającej nas rzeczywistości.

4. Pośród obrazów

Co mówią do nas obrazy? W jaki sposób poradzić sobie z ich wszechobecnością w dzisiejszym świecie? Dlaczego warto jest przyglądać się im z uwagą? W czasie tych zajęć razem z uczniami poznawać zatem będziemy dobre praktyki związane z analizą przekazów wizualnych – m.in. malarstwa, plakatów filmowych, fotosów czy komunikacji reklamowej.

5. W świecie (nowych) nowych mediów

Świat nowych mediów jest światem ciągłych przemian. Jakie istotne nowości pojawiły się w nim w ostatnim czasie? W jakim sposób wpłynęły one na naszą komunikację? Co łatwiej jest nam powiedzieć, korzystając z nowych środków wyrazu, a kiedy ich stosowanie prowadzić może to do nieporozumień? Wraz z uczestnikami warsztatów porozmawiamy o tym, co stanowi wyróżnik języka najnowszych mediów, wykorzystując do tego chociażby przykład emoji, Instagrama czy innych zjawisk charakterystycznych dla współczesnego Internetu.

6. Między mediami

W jaki sposób gry komputerowe zmieniły język współczesnego kina? Co jest charakterystyczne dla zjawiska intermedialności? Jakie wyzwania stawiają przed twórcami kolejne przemiany technologiczne i jakie konsekwencje są z nimi związane? W czasie warsztatów wspólnie zastanawiać się więc będziemy nad tym, w jaki sposób kultura cyfrowa, Netflix czy Instagram przenikają i transformują bardziej tradycyjne światy filmu, literatury i sztuki.

7. Czego chcą ekrany?

Czy to, co widzimy na ekranie, zawsze jest prawdą? Jak możemy się o tym przekonać? Dlaczego przekazy medialne tak często stają się narzędziem manipulacji? Wraz z uczestnikami zajęć ćwiczyć zatem będziemy kompetencje krytycznego odbioru różnego rodzaju treści audiowizualnych i wspólnie przyjrzymy się metodom perswazji stosowanym m.in. w przekazach reklamowych, filmach czy postach pojawiających się na Instagramie.

8. O dezinformacji

Dlaczego w morzu informacji otaczającym nas na co dzień pływa tak dużo śmieci? Jak w nim nie utonąć? Co sprawia, że tak łatwo dajemy się uwodzić docierającym do nas zewsząd pseudo-informacjom? W czasie zajęć porozmawiamy o tym, jakie konsekwencje dla naszego patrzenia na świat mogą nieść z sobą takie zjawiska jak chociażby bańki informacyjne czy fake newsy. Spróbujemy też zastanowić się nad tym, w jaki sposób wykorzystywać nasze kompetencje medialne, aby lepiej funkcjonować w czasach post-prawdy.

9. Media wobec stereotypów

Czy możemy obwiniać media za szerzenie stereotypów? Na ile ich działania stanowią tyko bierne odzwierciedlenie treści obecnych w społeczeństwie? W jakim stopniu to właśnie przekazy medialne kształtują nasz sposób myślenia o innych? W czasie zajęć rozpoznawać będziemy klisze, uproszczenia i schematy najczęściej pojawiające się we współczesnych filmach, serialach czy przekazach reklamowych, zastanawiając się przy tym nad skutecznymi sposobami ich przełamywania.

10. W kulturze remiksu

Czy każdy z nas może być dzisiaj twórcą? Czym jest remiks i do czego może nam się przydać? Czy praktyka ta jest obecna tylko w muzyce? W czasie zajęć przyglądać się zatem będziemy przykładom różnych działań związanych z remiksowaniem, a także zastanowimy się nad tym, w jaki sposób takie zjawiska jak intertekstualność, reuse czy medialny recycling kształtują naszą współczesną rzeczywistość audiowizualną.

Prowadzący

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i społeczno-biznesowych. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, metodologią historii, zagadnieniem materiałów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, wpływem mediów na pamięć indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje m.in. z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Against Gravity i KinoSzkołą. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i (pop)kulturowej oraz myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Zasady uczestnictwa

Godziny: 11.00-14.00, sala Archiwum

Uwaga! Brak wolnych miejsc.

Liczba miejsc na jednym warsztacie: do 35 osób. Jedna klasa może zapisać się na maksymalnie 3 terminy z całej puli.

Aby zapisać grupę na zajęcia, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą dotyczyć wybranego przez Państwa tematu z proponowanej puli.

Aby wziąć udział w warsztacie należy zapoznać się i zaakceptować postanowienia regulaminu.