Kontakt

Wybierz rok

Skład Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2022–2026

Anna Bielecka

Architekt z wieloletnim doświadczeniem, Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt odpowiedzialna też za organizację Kongresu Polska Wielki Projekt. Od lat związana jest z działalnością społeczną, edukacyjną, kulturalną, artystyczną promującą i popularyzującą szeroko pojęte osiągnięcia Polski. W ramach Fundacji podejmuje też działania na rzecz przestrzegania standardów etycznych w działalności publicznej oraz w twórczości artystycznej, literackiej i publicystycznej.

Anna Ferens

Reżyser, scenarzystka filmowa i dziennikarka, autorka reportaży telewizyjnych, serii i nagradzanych filmów dokumentalnych. Studiowała dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Wielokrotnie nagradzana za zrealizowane filmy. Współautorka telewizyjnego cyklu Errata do biografii. W latach 2016–2020 szefowa Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 oraz szefowa działu kreacji dokumentu TVP.

Janusz Kapusta

Znany i uznany rysownik, malarz, scenograf. Jego twórczość obejmuje zarówno grafikę, plakat, rysunek prasowy, opracowania graficzne, ilustrację książkową, jak i scenografię teatralną oraz malarstwo. Jest laureatem 40 krajowych i zagranicznych nagród artystycznych. Od 1981 roku mieszka w Nowym Jorku i publikuje m. in. w „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”, „Graphis”, „Print”, „Nature”

Zdzisław Krasnodębski

Profesor Uniwersytetu w Bremie oraz krakowskiej Akademii Ignatianum, wykłada gościnnie na wielu uniwersytetach, w tym amerykańskich. Specjalizuje się w teoriach socjologicznych, filozofii społecznej i politycznej oraz kwestiach integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich. Jest autorem wielu prac naukowych, książek i publikacji z dziedziny socjologii, filozofii i polityki. Założyciel Fundacji Dyplomacja i Polityka oraz Fundacji Polska Wielki Projekt, prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Piotr Legutko

Od 2017 r. dyrektor TVP Historia. Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych. Od lat 90. związany z TVP. W latach 80. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, następnie z „Czasem Krakowskim”, był redaktorem naczelnym „Nowego Państwa” i członkiem zespołu redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”.

Lech Majewski

Reżyser filmowy, teatralny i operowy, scenarzysta, poeta, prozaik i malarz. Autor wystaw fotograficznych, malarskich i rzeźbiarskich oraz cykli videoartów prezentowanych w wielu muzeach i galeriach, m.in. Tel Aviv Museum of Art, National Gallery w Londynie, Prado w Madrycie, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Luwrze. Jego twórczość została doceniona też przez Museum of Modern Art organizacją indywidualnej retrospektywy. Pan Majewski pochwalić się może też dorobkiem literackim. Swoje wiersze i prozę publikował m.in. w „Twórczości”, „Literaturze” i „Poezji”. Jest autorem tomików poezji, powieści oraz esejów. Członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS), (Gildii Reżyserów Amerykańskich (DGA) i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

Jarosław Rybicki

Realizator obrazu, reżyser, montażysta, scenarzysta. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu filmów dokumentalnych sięgające aż lat 80. Laureat Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za obraz Prezydent. Ze względu na doświadczenie w dziedzinie realizacji filmów i na doskonałą znajomość tajników kinematografii dokumentalnej, jego ekspertyza jest wyjątkowo istotna dla FINA w kwestiach koprodukcyjnych.

Wojciech Tomczyk

Polski dramaturg, scenarzysta i producent. Współautor wystawy w narodowym pawilonie polskim na wystawie światowej EXPO Hanower 2000. Autor wielu scenariuszy do filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali oraz sztuk teatralnych. Laureat m.in. Grand Prix festiwalu Dwa Teatry Sopot 2007, nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, oraz Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala Biblioteki Narodowej. Ponadto odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej.

dr n. hum. Mateusz Werner

Eseista, krytyk filmowy, filozof kultury. Były kurator Galerii Sztuki Filmowej w warszawskiej Zachęcie. Jednocześnie czynny jako krytyk filmowy w telewizji publicznej: ściśle związany z telewizyjnym „Seansem Filmowym” (TVP 2) jako recenzent, a następnie redaktor prowadzący. Jest wszechstronnym, aktywnym wykładowcą. Współpracował jako kurator programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza oraz pełnił funkcję wicedyrektora Narodowego Centrum Kultury. Redaktor czasopism: „Kronos” i „Twórczość”. Odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę brązowym Krzyżem Zasługi w uznaniu działalności na rzecz rozwoju nauki.

prof. Andrzej Zybertowicz

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. Absolwent historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Odbył staże badawcze na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor. Brał udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i wykładał we wszystkich zakątkach świata. Były członek Komitetu Naukoznawstwa; od roku 2014 Komitetu Socjologii PAN. Kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. Autor i współautor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej.

Rada Programowo-Naukowa Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2018–2022

dr. hab. Tadeusz Lubelski (przewodniczący)

Krytyk i historyk filmu, tłumacz. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz w historii kinematografii europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej. Bliskie jest mu widzenie badań filmoznawczych w rozległym kontekście kultury i historii. Były członek prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN (w latach 2007-2011 jego przewodniczący); członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006), Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Filmowego”. W latach 1995-2001 i 2006 był dyrektorem programowym Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a następnie przewodniczył Radzie Programowej tego Festiwalu.

PhDr Michal Bregant, National Film Archive (NFA), Czechy

Filmoznawca, krytyk, kurator i wykładowca. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana FAMU (Film and TV School) w Pradze. Członek zarządów ACE (European Cinematheque Association) i FIAF (International Federation of film Archives). W 2011 roku został mianowany dyrektorem praskiej Filmoteki Narodowej, która – co ma szczególne znaczenie dla zadań archiwizacyjnych FINA – obecnie buduje swoje archiwum.

Thomas C. Christensen, Danish Film Institute

Filmoznawca, wykładał na uniwersytetach w Kopenhadze i Aarhus. Od 2010 ro­ku jest człon­kiem Ko­mi­te­tu Wy­ko­naw­cze­go Eu­ro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ci­ne­ma­the­que (ACE), w latach 2003 – 2015 pracował w Komisji ds. Technicznych FIAF (International Federation of film Archives). Wybitny ekspert z zakresu rozwiązań dotyczących przechowywania i zabezpieczania zbiorów. W przebiegu dotychczasowej kariery współpracował m. in. z British Film Institute, odpowiadając wówczas za wsparcie w projektowaniu nowego budynku archiwum, co jest szczególnie cenną kompetencją z punktu widzenia zadań archiwizacyjnych FINA.

Dr Przemysław Dakowicz, Uniwersytet Łódzki

Poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku. Wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia literackie.

Dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Specjalizuje się w filmoznawstwie i literaturoznawstwie. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Pracowania Teatru, Filmu i Nowych Mediów). Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Autorka książek i artykułów z dziedziny czasopiśmiennictwa filmowego i kultury kina do 1939 r.

Karol Kościński, radca prawny

Uznany specjalista prawa autorskiego i medialnego. W latach 2011 – 2018 Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piotr Legutko, TVP Historia

Od 2017 r. dyrektor TVP Historia. Wykładowca Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz retoryki i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych. Od lat 90. związany z TVP. W latach 80. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, następnie z „Czasem Krakowskim”, był redaktorem naczelnym „Nowego Państwa” oraz „Dziennika Polskiego” i członkiem zespołu redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”. Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Matematyk, członek poprzedniej rady Filmoteki Narodowej, ekspert z zakresu rozwiązań dotyczących repozytorium cyfrowego. Inicjator Biblioteki Wirtualnej Nauki – jednego z pierwszych w Polsce projektów bibliotek internetowych. Stały przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej w Zespole Doradczym ds. Strategii Rozwoju eInfrastructures, członek Komitetu Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN.

Marianna Otmianowska, Zastępca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie

Wcześniej dyrektorka Narodowego Archiwum Cyfrowego. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego IS PAN. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym, edukacją muzealną oraz wykorzystaniem i wdrażaniem nowych technologii w sektorze kultury

Jarosław Sokół, scenarzysta

Uznany polski scenarzysta, pisarz, anglista, literaturoznawca, tłumacz i wydawca. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Autor wielu scenariuszy filmowych i serialowych, m.in. do Czasu honoru i Młodego Piłsudskiego. Laureat licznych nagród, w tym za scenariusz do filmu Statyści na 31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.