Aktualności
Raport: Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury
Data publikacji: 06 / 07 / 2021

Raport: Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Polecamy publikację Ewy Korzeniowskiej (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny) i Grzegorza Ptaszka (AGH)

Kompetencje cyfrowe są dziś niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szczególnie wyraźnie odczuliśmy to w minionym roku. Jak poradziły sobie instytucje kultury? Jakie mają widoki na przyszłość?

Autorzy zastanawiają się, jak należy dziś rozumieć pojęcie kompetencji cyfrowych, omawiają ich miejsce w instytucjach kultury różnego typu oraz wskazują przykłady ciekawych działań z ostatnich miesięcy. To przyczynek do dyskusji o nieuniknionych przemianach, które jednak mogą pozostawać w zgodzie ze specyfiką poszczególnych instytucji.

Autorzy

Ewa Korzeniowska – absolwentka kulturoznawstwa blisko- i dalekowschodniego oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także podyplomowych studiów z zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie SWPS. Pracuje w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym jako główna specjalistka ds. badań i rozwoju. Prowadzi i koordynuje projekty z zakresu edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej oraz szkolenia dla sektora GLAM dotyczące najnowszych technologii i upowszechniania.

Grzegorz Ptaszek – doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, psycholog, językoznawca, pracuje na stanowisku profesora AGH na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Autor kilkudziesięciu prac naukowych poświęconych edukacji medialnej, komunikacji zapośredniczonej medialnie i relacji między nowymi technologiami a społeczeństwem i kulturą. W latach 2016–2020 prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Wydawcą publikacji jest Małopolski Instytut Kultury.

Pobierz PDF