Aktualności
Zakończył się projekt filmowy „Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4
Data publikacji: 22 / 01 / 2021

Zakończył się projekt filmowy „Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4

„Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4 to projekt filmowy, którego celem było pokazanie publiczności, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało postawy obywatelskiego oporu w krajach grupy wyszehradzkiej. Trwający od stycznia do grudnia 2020 projekt był współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej

W ramach programu towarzyszącego odbyła się debata oraz zrealizowane zostały trzy filmy z udziałem twórców i teoretyków filmowych, wśród których znaleźli się eksperci z krajów wyszehradzkich. Ponadto odbył się cykl dyskusji publicznych poświęconych prekaryjnym uwarunkowaniom społecznym, ekologicznym i politycznym dzisiejszej wspólnoty oraz działań w polu kultury, w których udział wzięły kuratorki i kuratorzy pochodzący z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Na stronie muzeum można było także zapoznać się z instalacją Aporia. Miasto jest miastem Krzysztofa Garbaczewskiego i Aleksandry Wasilkowskiej.

Przegląd filmowy

Na czas przeglądu zaplanowanych zostało dwadzieścia projekcji filmowych, podzielonych na cztery bloki tematyczne:

  • bunt młodzieży w filmie,
  • kino oniryczne i poetyckie,
  • satyra w filmie,
  • kino kobiet.

Repertuar obejmował kino okresu Czechosłowackiej Nowej Fali, Polskiej Szkoły Filmowej i złotej ery kina węgierskiego (lata 60., 70. i 80. XX w.) oraz produkcje współczesne. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że formalne i fabularne środki filmowego wyrazu w filmach krajów byłego bloku wschodniego, które przeszły transformację ustrojową, były narzędziem nie tylko estetycznym, lecz również politycznym.

 

Każdy z bloków został o mówiony przez twórców z Polski i krajów V4:

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/bunt-mlodziezy-w-kinie-debata/

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/oniryzm-debata/

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/satyra-w-kinie/

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/my-tez-chcemy-byc-zepsute-kino-kobiet/

Aporia. Miasto jest miastem

Aporia autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej i Krzysztofa Garbaczewskiego to instalacja artystyczna w przestrzeni VR, która składa się z dwóch budynków-miast będących dla siebie równoległymi rzeczywistościami. Każdy z budynków jest hybrydą, współistnieniem wielu funkcji i przestrzeni naraz. Te przestrzenie są interfejsem i emanacją kolektywnych pragnień, a użytkownik może ją współtworzyć dodając własną twórczość.

Rozmowa z autorami

Więcej o Aporii

Rozmowy z Post Brothers

Cykl dyskusji publicznych poświęconych prekaryjnym uwarunkowaniom społecznym, ekologicznym i politycznym dzisiejszej wspólnoty oraz działań w polu kultury.

Cztery spotkania z interesującymi kuratorkami i kuratorami pochodzącymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy działają w regionie i poza nim. Naszymi gośćmi będą: Borbála Soós, Laura Amann, Sebastian Cichocki i Maria Hlavajova są wciąż dostępne do obejrzenia. W rozmowie z kuratorem Post Brothers opowiedzieli oni o swoich najnowszych projektach i planach zawodowych na najbliższą przyszłość w kontekście sfery publicznej ulegającej obecnie przemianom pod wpływem kryzysów politycznych, epidemicznych i ekologicznych. Koncentrowali się na roli, jaką sztuki wizualne odgrywają w zmianie wyobrażeń o sposobach stawiania oporu, udzielania wzajemnego wsparcia i funkcjonowania wspólnoty w coraz bardziej niebezpiecznych czasach.

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/rozmowa-1-borbala-soos-post-brothers/

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/rozmowa-2-post-brothers/

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/rozmowa-3-post/

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/rozmowa-4-post-brothers/

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Partnerzy:

Patroni medialni:

Honorowy patronat:

  • Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.