Aktualności
REKONSTRUKCJA I DIGITALIZACJA POLSKICH FILMÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA
Data publikacji: 29 / 07 / 2022

REKONSTRUKCJA I DIGITALIZACJA POLSKICH FILMÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 FINA realizuje projekt „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA”

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 FINA realizuje projekt „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA”.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach FINA poprzez nową platformę cyfrową FINA, zapewniającą szeroki dostęp do zgromadzonych i budowanych w przyszłości zasobów audiowizualnych Filmoteki, pozwalającą Filmotece na efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem danych. Kolejny cel to Cyfryzacja zasobów archiwalnych FINA w celu ich zabezpieczenia dla potomności oraz efektywnego upowszechnienia.

Produkty projektu

W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 200 materiałów filmowych przedwojennych i powojennych oraz 4800 materiałów okołofilmowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Realizacja projektu „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  • Całkowita wartość projektu:  27 523 225 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 23 292 905 PLN
  • Czas trwania projektu:  15.04.2022 r. – 15.10.2023 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.