„Mimino”, reż. Gieorgij Danielija | Mistrzowie komedii w Klubie Seniora
post
Wydarzenia „Mimino”, reż. Gieorgij Danielija | Mistrzowie komedii w Klubie Seniora

Mimino, reż. Gieorgij Danielija, 87 min., 1976, USA Radziecka komedia mistrza gatunku – niesłusznie trochę już zapomnianego Gieorgija Danielji. Tytułowy bohater, Waliko Mizandari, znany jako Mimino, jest pilotem helikoptera, transportującym ludzi, zwierzęta i zaopatrzenie do położonych w górach, gruzińskich