„Zemsta”, reż. A. Bohdziewicz, B. Korzeniewski | Rok Aleksandra Fredry
post
Wydarzenia „Zemsta”, reż. A. Bohdziewicz, B. Korzeniewski | Rok Aleksandra Fredry

Zemsta, reż. Antoni Bohdziewicz, Bohdan Korzeniewski, 94 min,  1956, Polska Adaptacja komedii Aleksandra Fredry, opowiadającej o konflikcie Cześnika z Rejentem, miłości ich podopiecznych i koloryzowanych przygodach Papkina, w dużej mierze zawdzięczała swój sukces znakomitej grze aktorskiej całej obsady. Warto