Aktualności
Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
Data publikacji: 11 / 02 / 2022

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Zarządzenie dotyczy zmian w regulaminie Kina Iluzjon