ARCHIWUM

Zbiór przechowywanych filmów ze zbiorów FINA odzwierciedla katalog kartkowy dostępny od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-15.30. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty.

Udostępnianiem materiałów, kwerendami oraz organizacją przeglądów na nośnikach analogowych i cyfrowych zajmuje się Dział Marketingu i Handlu. Kontakt: dokument@fina.gov.pl


Archiwum Filmowe 1 – Chełmska

Skrócony opis zbioru filmowego przechowywanego w archiwum:

 • ponad 100 wydań kronik PAT (Polskiej Agencji Telegraficznej) z lat 20. i 30.
 • archiwalia z okresu międzywojennego
 • archiwalia z okresu drugiej wojny światowej (w tym liczne materiały dotyczące działań polskich żołnierzy na frontach)
 • dokumentacja filmowa najważniejszych wydarzeń ze wszystkich dziedzin życia w Polsce po roku 1944
 • filmy dokumentalne wyprodukowane w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 • kompletne wydania Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1945–1994 oraz tysiące materiałów filmowych nakręconych przez jej operatorów
 • wybitne, wielokrotnie nagradzane filmy dokumentalne wyreżyserowane m.in. przez: Jerzego Bossaka, Andrzeja Munka, Jerzego Hoffmana, Tadeusz Makarczyńskiego, Ludwika Perskiego, Władysława Ślesickiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Kazimierza Karabasza, Marcela Łozińskiego, Irenę Kamieńską, Marka Piwowskiego

Zadania:

 • wydawanie i przyjmowanie materiałów filmowych
 • dostarczanie materiałów do Zespołu Konserwacji Taśmy Filmowej
 • konserwacja łatwopalnej taśmy nitro
 • obsługa kolekcji kaset Betacam SP, Digital i HD

 

Archiwum to magazyn łatwopalnej taśmy nitro (11 991 pudełek) i pięciokondygnacyjny (34 000 m2) magazyn taśmy niepalnej (263 658 pudełek), który mieści się w funkcjonującym od 1947 roku byłym archiwum produkcyjnym Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz archiwum Polskiej Kroniki Filmowej. Tam też przed laty mieściły się depozyty zewnętrzne polskich producentów filmowych.

Zbiór przechowywanych filmów odzwierciedla dostępny publicznie katalog kartkowy. Materiały udostępniane są przez Zespół Obsługi Klienta na sprzęcie przeglądowym – analogowym i cyfrowym.

Kontakt

e-mail: archiwum_fnchelmska@fn.org.pl
tel. +48 22 841 61 01
tel./fax: +48 22 851 10 31

 

Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Skrócony opis zbioru filmowego przechowywanego w archiwum:

 • archiwalne historyczne kopie filmowe
 • zbiór opracowanych obcojęzycznie kopii filmów na taśmie 35 mm
 • zbiór materiałów przejętych po agencji „Film Polski”
 • archiwum produkcyjne Wytwórni Filmowej „Czołówka”

W archiwum znajduje się 129 568 pudełek z taśmą filmową.

Zadania:

 • wstępna selekcja i ocena stanu technicznego kopii filmowych
 • prowadzenie ewidencji, znakowania i zabezpieczania materiałów przyjętych do zbiorów
 • polska i zagraniczna spedycja kopii filmowych na przeglądy i festiwale
 • obsługa transportowa stołecznego kina Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej oraz oddziału łódzkiego Archiwum

Kontakt poprzez Kancelarię FINA: sekretariat@fina.gov.pl tel, +48 22 3804904

 

Archiwum Filmowe 3 – Łąkowa / Oddział Łódzki

Skrócony opis zbioru filmowego przechowywanego w archiwum:

 • materiały wyjściowe (duplikacyjne) do ponad 3 500 tytułów polskich filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych z lat 1945–1989

Zadania:

 • archiwizacja i zabezpieczanie zbiorów materiałów filmowych: optycznych (negatywowych i pozytywowych) oraz magnetycznych (dźwiękowych) do polskich filmów wyprodukowanych w latach 1945–1989

 

Archiwum na powierzchni 2 200 m2 zgromadziło około 90 000 pudeł z taśmą filmową 35 mm.

Archiwum powstało w 2000 roku po likwidacji Wytwórni Filmów Fabularnych.

 

Magdalena Wrzesień

zastępca kierownika Zespołu Archiwum

tel. (42)6368338,  788078388