Biblioteka

Biblioteka i Czytelnia

Godziny otwarcia

Placówka będzie otwarta w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach 9.00–15.30, w środy: 12.00–19.00 oraz w czwartki: 9.00–13.00.

 

Zbiory

Biblioteka posiada największy w Polsce zbiór wydawnictw polskich i zagranicznych poświęconych tematyce filmowej oraz mediom audiowizualnym, który liczy prawie 30 000 książek oraz ponad 1 000 tytułów czasopism.

Pozostałe zbiory:

 • wycinki prasowe gromadzone do roku 2007 opracowane według tytułów, osób i zagadnień
 • zbiór katalogów z festiwali polskich i zagranicznych
 • materiały literackie (m.in. scenariusze, scenopisy, listy montażowe, listy dialogowe)
 • archiwalia (m.in. protokoły z posiedzeń Komisji Kolaudacyjnych i Komisji Ocen Scenariuszy)
 • projekty scenograficzne
 • nuty
 • programy filmowe
 • plakaty – ponad 6 000 plakatów jest prezentowanych w serwisie internetowym Galeria Plakatu Filmowego Gapla www.gapla.fn.org.pl
 • fotosy – ponad 185 000 zdjęć jest prezentowanych w serwie internetowym Fototeka www.fototeka.fn.org.pl
 • dostęp internetowy do bazy Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych FIAF (m.in. bibliografia zawartości czasopism zagranicznych o tematyce filmowej)
 • inne bazy danych na CD


Zbiory specjalne

Cenne i archiwalne zbiory dostępne są jedynie w Czytelni i zostały objęte zakazem kopiowania.

Wśród nich znajdują się:

 • egzemplarze archiwalne
 • zbiory specjalne (m.in. rękopisy)
 • druki rzadkie
 • egzemplarze szczególnie chronione (cymelia)
 • egzemplarze w złym stanie zachowania, a także oprawione czasopisma w formacie większym niż A4


Wyszukiwarka książek online

SZUKAJ KSIĄŻKI / CZASOPISMA w KATALOGU ONLINE

 

Kto i jak może korzystać ze zbiorów

 • czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów tylko w Czytelni bez prawa do wypożyczania materiałów na zewnątrz; materiały udostępniane są do wglądu bezpłatnie
 • wypożyczenia międzybiblioteczne – studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni mogą korzystać z części książek i materiałów literackich; jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 3 woluminy na okres miesiąca (oprócz pozycji ze zbioru podręcznego i publikacji szczególnie cennych) na podstawie rewersów jednorazowych i okrężnych (odbiór osobisty lub wysyłka)
 • w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora Filmoteki Narodowej – po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki i Czytelni – niektóre inne obiekty mogą być wypożyczane na zewnątrz, np. na wystawy


Zamawianie zbiorów

 • zamówienia na książki, czasopisma, teczki z wycinkami prasowymi, druki festiwalowe, archiwalia, broszury, bazy danych na CD realizowane są od razu bez potrzeby wcześniejszego ich zamawiania
 • zamówienia na materiały literackie i programy filmowe realizowane są dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i w czwartek. Prosimy o zgłoszenie zamówienia z dwudniowym wyprzedzeniem (czytelnia@fina.gov.pl, tel. +48 22 542 10 86)
 • Zamawianie fotosów odbywa się online przez serwis internetowy Fototeka www.fototeka.fn.org.pl zgodnie z regulaminem

Usługi ksero

 • w punkcie ksero działającym przy Czytelni wykonywane są na poczekaniu kserokopie zamówionych materiałów pochodzących ze zbiorów Filmoteki Narodowej
 • zgodnie z przepisami prawa autorskiego kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, jednak nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony)
 • ze względu na archiwalny charakter zbiorów nie każdy dokument może być kopiowany (Zbiory specjalne)
 • realizowane są jedynie zamówienia zgłaszane na miejscu w Czytelni (wyboru dokonuje zamawiający)

odpłatność za jednostronne kserokopie: 0,40 PLN (A4) i 0,80 PLN (A3)


Nasz Adres

ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
prawa oficyna, parter
tel./fax: +48 22 845 06 71
e-mail: czytelnia@fina.gov.pl